Akershus lens jordebok 1.5 1607 - 1.5 1608: Hedemarkens fogderi, Ringsaker sogn (utdrag)
Jord. Norsk eiendomshistorie, publisert på © kane.benkestokk.teiste forlag (Tore Hermundsson Vigerust), Oslo 2002-2003. Utgave 25.02 2003. Gjengitt etter original i Riksarkivet, Rentekammeret, Lensregnskaper, Akershus len, nr. 24.3. Utdragene gjelder vesentlig Erkebispegods, Hammersgods og Stavanger stigtsgods i Valdres.


Aggershuus Jordbog fra Philippi Jacobi dag Anno 1607 till aarsdagenn Anno 1608Hiedtmarchenns Fogderie och Østerdallenn

Rinngsagger Sogenn

Bratteberrig erkb:

huud, 1 ortt foring, 1 ß Viisöer

Berg erckb:

9 Kallschinnd, dr forinng, 2 ß Viisöer

-

Kollstad erkb:

2 huuder, dr forinng, 2 ß Viisöer

Opsall Hammer st.

1 huud, dr forinng, 2 ß Viisöer

Ennger ödegaard erckb:

3 huuder

Stennßenngh Hammer Stich:

3 huuder, 1 ort forinng, 1 ß Viisöer

Østreberg Hammer St:

1 pund malltt, 2 huuder, dr forinng, 2 ß Viisöer

Middell Berg Hammer:

1 punnd malltt, 2 huuder, dr forinng, 2 ß Viisöer

Mellum Hammer Stich:

punnd Rugmeell, 3 b: pund smör, 2 huuder, dr forinng, 2 ß Viisöer

Øster Kolstad Ham:

4 huuder, dr forinng, 2 ß Viisöer

Kinndeliid Hammer St:

3 huuder, dr forinng, 2 ß Viisöer

Kleffue ödegaard Hammer St:

1 hud

Sundstad Hammer:

1 punnd Rugmeell, 1 ort forinng, 1 ß Viisöer

Wester Mellum Hammer S:

1 punnd malltt, dr forinng, 2 ß Viisöer

Wellenng ödegaard Ham:

1 huud

Nordbye Hammer St:

3 huuder, dr forinng, 2 ß wiisöer

Staff Hammer Stichtt:

4 Kalfschinnd, dr forinng, 2 ß Viisöer

Wæ ödegaard Hammer:

1 fierinng malltt

Aasßett ödegaard Hamm:

2 huuder

Ousßbye Hammer St:

huud

Wollung ödegaard Ham:

1 b: punnd Homble

Hoffuinn Hammers St:

huud, dr forinng, 2 ß Viisöer

Fuscheliid ödegaard

1 huud

Bogestj Hammer St:

1 huud, 1 ortt foring, 1 ß Viisöer

Jlle ödegaard Hamers:

huud

Duesgaard Hammer:

2 huuder thi [dvs 10 skinn?], dr forinng, 2 ß wiisöer

Dellinn

1 huud, 1 ort forinng, 1 ß wiisöer

Faarberg Hammer St:

1 pund Rugmeell, dr forinng, 2 ß Viisöer

Suiißberrig

2 ß

Klefuenn ödegaard Ham:

1 huud

Lille Bollstad Hammer:

2 huuder, dr forinng, 2 ß Viisöer

Eckrenn ödegaard Ham:

1 huud 2 schinnd

Sönndre Holle Hammer:

1 huud, 1 ort forinng, 1 ß Viisöer

Giöllstad Hammer:

1 punnd malltt, 1 huud, dr forinng, 2 ß Wiisöer

Broe ödegaard Hamm:

3 Kallfschinnd

Alm Hammer Stichtt:

1 punnd malltt, dr forinng, 2 ß Viisöer

Lunnde Hammer Stichtt:

3 huuder, 1 ort forinng, 1 ß Viisöer

Refflunng Hammer:

6 punnd smör, 2 huuder, dr forinng, 2 ß Viisöer

Biercke Hammer St:

huud, dr forinng, 2 ß Viisöer

Omßetter Hammer:

5 b: punnd Homble, dr forinng, 2 ß Viisöer

Wennio Hammer St:

1 punnd malltt, 1 huud, dr forinng, 2 ß Viisöer

Kolbiörnnsruud öde Ham:

punnd Rugmeell

Boerdall ödegaard Ham:

1 huud

-

.