Akershus lens jordebok 1.5 1607 - 1.5 1608: Gudbrandsdalens fogderi, Øyer sogn
Kilder til Gudbrandsdalens gårds- og slektshistorie 1500-1700, en del av Jord. Norsk eiendomshistorie, publisert på © kane.benkestokk.teiste forlag (Tore Hermundsson Vigerust), Oslo 2002-2003. Utgave 01.03 2003 (kontrollert). Gjengitt etter original i Riksarkivet, Rentekammeret, Lensregnskaper, Akershus len, nr. 24.3.


Aggershuus Jordbog fra Philippi Jacobi dag Anno 1607 till aarsdagenn Anno 1608Gulbranndtzdalls Jordebog.

Øier Sogenn

Kleffue Kronnegodtzs, 1 huud 3 schinnd, 2 punnd 3 mk fisch, dr forinng

Glumstad Kronnegodzs, 3 schinnd, 9 mk fisch, dr forinng, 4 alb ledinng

Bratteruud Kronnegodtzs, huud, 18 mk fisch, 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Jader erkebispgodtzs, huud, 18 mk fisch, 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Bryenn erckebisp godzs, huud, 18 mk fisch, dr forinng, 4 alb ledinng

Berge erckebispgodtzs, 9 schinnd, 1 punnd 3 mk fisch, dr forinng, 4 alb ledinng

Thannde erckebispgodtzs, 1 huud, 1 punnd bergfisch, dr forinng, 4 alb ledinng

Wadum Hammer Stigtenns:, 2 huuder, 3 punnd fisch, dr forinng, 4 alb ledinng

Bryenn Hammer St:, 1 huud, 1 punnd fisch, dr forinng, 4 alb ledinng

Mußhuus Hammer St:, 1 huud, 1 punnd fisch, dr forinng, 4 alb ledinng

Moe Hammer St:, 1 huud, 2 punnd 6 mk fisch, dr forinng, 4 alb ledinng

Moe 2e. Hammer St:, 1 huud, 2 pund 6 mk fisch, dr forinng, 4 alb ledinng

Gilldeböe Hammer:, huud, 18 mk fisch, 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Liid Hammer St:, 9 schinnd, 1 punnd 3 mk fisch, dr forinng, 4 alb ledinng

Luncke Hammer St:, huud, 18 mk fisch, dr forinng, 4 alb ledinng

Schonnßberrig Hammer St:, huud, 18 mk fisch, dr forinng, 4 alb ledinng

Hoffrenn Hammer St:, 1 huud, 2 punnd 6 mk fisch, dr forinng, 4 alb ledinng

Hunndefoß, 2 huuder, 3 b: punnd fischØdegaarder oc smaa Parter

Hoff erckebisp godzs, huud, 18 mk fisch

Marckeböell erckebispgodtzs, huud, 18 mk fisch

Berge erckebispgodtzs, huud, 18 mk fisch, 4 ß forinng, 1 alb ledinng

Huollenn erckebispgodtzs, 3 schinnd, 9 mk fisch

Vdgaard erckebispgodtzs, 4 schinnd

Ruud erckebisp godzs, 3 Kalschinnd, 9 mk fisch

Dollow erckebispgodtzs, huud, 18 mk fisch

Quam Hammer St:, huud, 18 mk fisch

Bogstad Hammer St:, 3 schinnd

Quam 2e. Hammer St:, huud, 18 mk fisch

Quenndall Hammer St:, 3 schinnd

Neder Moe Hammer St:, 3 schinnd, 9 mk fisch

Quam 3e., huud, 18 mk fisch, 1 ort foring, 2 alb ledinng

Moe 2e. Hammer St:, 3 schinnd, 9 mk fisch, ort foring, 1 alb ledinngThisße effterschr.ne gaarder och Rödningspladtzer erre nyligenn oprödnne

Börge, 4 ß forinng, 1 alb ledinng

Nestinng, 2 ß forinng, alb ledinng

Raaböell, 2 ß forinng, alb ledinng

Krucke Kronnegodzs, 3 schinnd, 2 ß forinng, alb ledinng

Oerstad, 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Mogeruud Kronnegodzs, 2 schinnd, 1 ß forinng, alb ledinng

Biörnnestad, 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Mellum, 4 ß forinng, 1 alb ledinng

Hiellningstad, 1 ort forinng, 2 alb ledinngForrinng och Wdfare Leding som oppeberris aff Canicke bönnder, Preste bönnder, Hermendzs Bönder och Jordeinendis Bönnder thill Konng: Maytzs:

Hunder, dr forinng, 4 alb ledinng

Jlle, dr forinng, 4 alb ledinng

Kallder, dr forinng, 4 alb ledinng

Jörrestad, dr forinng, 4 alb ledinng

Liid, dr forinng, 4 alb ledinng

Liid 2e., 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Mogeliid, dr forinng, 4 alb ledinng

Houg, 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Jeffnner, dr forinng, 4 alb ledinng

Wadum, dr forinng, 4 alb ledinng

Hofrenn, dr forinng, 4 alb ledinng

Böe, dr forinng, 4 alb ledinng

Skoddenn, dr forinng, 4 alb ledinng

Luncke, dr forinng, 4 alb leding

Gilleboe, 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Rinndall, dr forinng, 4 alb ledinng

Lönngaard, dr forinng, 4 alb ledinng

Schodden 2e., dr forinng, 4 alb ledinng

Stadtzbirgh, dr forinng, 4 alb ledinng

Foßum, 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Simenngaard, dr forinng, 4 alb ledinng

Prestegaard, dr forinng, 4 alb ledinng

Thorstad, 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Glemmenn, dr forinng, 4 alb ledinng

Ennge, dr forinng, 4 alb ledinng

Wadum, dr forinng, 4 alb ledinng

Bierke, dr forinng, 4 alb ledinng

Ofixstad, dr forinng, 4 alb ledinng

Houg, 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Houg 2e., dr forinng, 4 alb ledinng

Ellestad, 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Hoffde, 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Huall, 1 ort forinng, 2 alb ledinngSumma Øier sogenn

Lanndskylldt

Huuder och Hudelaug 23 - 3 schinnd

Bergennfisch 33 pd 6 mk

Forrinng 23 dr 7 ß

Ledinng 1 dr 15 ß 1 alb.

.