Älvsborgs amfibieregemente
Till www.mil.se
linje
linje
Ao Amf 4 - Älvsborgs amfibieregemente
Till startsidan - www.amf4.mil.se
linje_skugga
emty
emty
Kompass: Ao Amf 4 / Slutövningsfinal på Amf 4
 
Nyhetslistan

Nyhet Slut - med fanan i topp!
14 september 2005 kl 19:00

Nyhet Kan en sjösjuk amfibiesoldat skjuta prick?
30 juni 2005 kl 8:00

Nyhet Ryska BTR 80 landsteg på Amf 4
28 juni 2005 kl 14:00

Nyhet Amfibiesoldater mötte karoliner på Amf 4
27 juni 2005 kl 13:00

Nyhet Slutövningsfinal på Amf 4
21 juni 2005 kl 18:00

Nyhet Amfibiebataljonen fortsätter slutöva i Lysekilsområdet
16 juni 2005 kl 23:00

Nyhet BALTOPS 2005 - Sista internationella övningen för Amf 4
11 juni 2005 kl 19:00

Nyhet Open Ship i Lysekil
11 juni 2005 kl 18:00

Nyhet Äntligen slutövning!
9 juni 2005 kl 22:00

Nyhet Årets slutövning har startat
8 juni 2005 kl 11:00


 Teckenförklaring:
  - Nyheter
  - Reportage
  - Pressmeddelanden


Adress:
AO Älvsborgs amfibieregemente
Box 5155
Göta Älvsgatan
426 05  Västra Frölunda
exp@amf4.mil.se
031-69 20 00
031-69 16 81
Kontaktinfo


 
Slutövningsfinal på Amf 4
Strid i bebyggelse ställer stora krav på soldaterna - och det går inte fort!Foto: Lennart Hammarstrand
Strid i bebyggelse ställer stora krav på soldaterna - och det går inte fort!
Publicerad: 21 juni 2005 kl 18:00

Efter det att bataljonen lösts av i Lyskilsområdet, väntade nya uppgifter i Göteborgsområdet. Bataljonen drog sig ur och satte kurs sydvart för nya tuffa tag.

I Hjuviksområdet skedde orderuttag för fortsatt verksamheten i Göteborgsinloppet. EU-styrkan som bataljonen ingick i hade haft stora framgångar på den norra sidan av Göta Älv i Göteborgs mynning men mött motstånd på sydsidan.

Eftersom en av styrkans huvuduppgifter var att säkra Göteborgs hamn, var det av stor vikt att säkra även sydsidan. Uppgiften gavs den svenska amfibiebataljonen, som även tillfördes en holländsk pluton. Det senaste underrättelseläget pekade på att en motståndarpluton och ett flertal mindre grupper fanns på området kring Käringberget, dvs Amf 4 område.

Under måndagen gick bataljonen i land på Käringberget. Förbandet stötte tidigt på motstånd men slog sig fram, meter för meter. Sakta drog sig motståndarna tillbaka för att ibland blixtra till och gå till motangrepp. I några kaserner barrikaderade sig motståndarna, varför bataljonen var tvungna att rensa byggnaderna en efter en för att kunna gå vidare.

Sjukvårdsresurserna visade sin klass eftersom motståndet var hårt och bataljonen fick ett skadeutfall som även omfattade bataljonchefen! En trossfärja med sjukvårdsresurser hade grupperats i forthamnen, och i hamnen upprättades en skadeplats dit skadade från bägge sidor samlades för avtransport med helikopter.

När stridigheterna avslutades vid 16-tiden hade bataljonen lyckats ta kontroll över området. Ett antal fångar hade tagits, bataljonen hade fått både skadade och döda men motståndaren var slagen och EU-styrkan kunde fullfölja sitt uppdrag.


De främsta erfarenheterna från slutövningen var att bataljonen löst sina huvuduppgifter på ett bra sätt men att förmågan till rörelse under strid kan utvecklas.
 Amfibiebataljonen gick i land på Käringberget i Göteborg, där motståndet var hårt.
 Amfibiebataljonen gick i land på Käringberget i Göteborg, där motståndet var hårt.
 
 Förbandets sjögående sjukvårdsresurser har hög kvalitet och gör att skadade snabbt kan transporteras vidare för kvalificerad vård.
 Förbandets sjögående sjukvårdsresurser har hög kvalitet och gör att skadade snabbt kan transporteras vidare för kvalificerad vård.
 
 På post på en liten ö i Göteborgs södra skärgård.
 På post på en liten ö i Göteborgs södra skärgård.
 
 Motståndarna hade förskansat sig i flera byggnader vilket krävde ett flertal inbrytningar.
 Motståndarna hade förskansat sig i flera byggnader vilket krävde ett flertal inbrytningar.
 
 Under inbrytningar skadades soldater från både bataljonen och motståndarsidan. De togs omedelbart omhand av både sina kamrater och av sjukvårdare på plats.
 Under inbrytningar skadades soldater från både bataljonen och motståndarsidan. De togs omedelbart omhand av både sina kamrater och av sjukvårdare på plats.
 
 På samlingsplatsen för skadade ges i första hand kvalificerad livsuppehållande vård så att de skade kan föras vidare i vårdkedjan.
 På samlingsplatsen för skadade ges i första hand kvalificerad livsuppehållande vård så att de skade kan föras vidare i vårdkedjan.
 
 Striderna resulterade också i att ett antal fångar togs. Efter att ha visiterats fördes de vidare, bort från striderna.
 Striderna resulterade också i att ett antal fångar togs. Efter att ha visiterats fördes de vidare, bort från striderna.
 
 Efter en övning hölls ett flertal genomgångar för att fånga upp erfarenheter från de övade och från övningsledningen.
 Efter en övning hölls ett flertal genomgångar för att fånga upp erfarenheter från de övade och från övningsledningen.
  

Publicerad: 21 juni 2005 kl 18:00 av Mats Afzelius Uppdaterad: 21 juni 2005 kl 19:07 av Mats Afzelius
Ansvarig utgivare är Försvarsmaktens informationschef ®Läs om cookie Läs om Upphovsrätt och policy