Militärhögskolan Östersund
Till www.mil.se
linje
linje
MHS Ö - Militärhögskolan Östersund
Till startsidan - www.mhso.mil.se
linje_skugga
emty
emty
Kompass: MHS Ö
 
Nyhetslistan

Nyhet Överlämning av ADL-verksamheten
23 juni 2005 kl 15:00

Reportage Överlämning av utbildning
16 juni 2005 kl 12:00

Nyhet Kurs i företagsekonomi och ekonomisk styrning
22 september 2004 kl 15:00

Nyhet Grundkurs i ekonomisk styrning inom Försvarsmakten
22 september 2004 kl 14:00

Nyhet Garnisonsmästerskap i fotboll
12 augusti 2004 kl 7:00

Nyhet Höstterminen har börjat
10 augusti 2004 kl 11:00

Nyhet Terminsavslutning för YOP 03-05
24 juni 2004 kl 12:00

Nyhet 177 nya fänrikar examinerade vid MHS Ö
21 juni 2004 kl 8:00

Nyhet ADL-seminarium vid Militärhögskolan Östersund
11 maj 2004 kl 14:00

Nyhet Utbildningsinspektören på besök hos Militärhögskolan Östersund
6 maj 2004 kl 13:00


 Teckenförklaring:
  - Nyheter
  - Reportage
  - Pressmeddelanden


Adress:
Militärhögskolan Östersund
831 85  Östersund
exp@mhs-o.mil.se
063-55 70 00
063-55 80 00
Kontaktinfo


 
Nyheter
emty
Utbildningsinspektören tackar MHS Östersund för deras insatserFoto: Susanne Goodman, FBB
Utbildningsinspektören tackar MHS Östersund för deras insatser

Överlämning av utbildning
16 juni 2005 kl 12:00

Onsdag 15 juni 2005 lämnade Militärhögskolan Östersund över ansvaret för managementutbildningen inom Försvarsmakten till Militärhögskolan Karlberg. » 

Om Militärhögskolan Östersund


Den 16 december 2004 fattade riksdagen beslut om kommande inriktning för Försvarsmakten - Försvarsbeslut 2004. Beslutet innebär bland annat stora förändringar i Försvarsmaktens grundorganisation, det vill säga organisationen i fred.

Förändringen innebär att Militärhögskolan Östersund lades ner den 1 januari 2005. Avvecklingen ska vara slutförd senast den 30 juni 2006.

Militärhögskolan i Östersund bildades den första januari 1999, tillsammans med militärhögskolorna vid Karlberg och i Halmstad. Bakgrunden är den skolutredning som regeringens utredningsman genomfört i samverkan med Försvarsmakten och Försvarshögskolan avseende ett nytt militärt skolsystem.

Skolans vision
Genom ständig utveckling och god kamratskap i unik miljö, leder Militärhögskolan Östersund officersutbildningen för framtidens försvar. 

Publicerad: 16 juni 2005 kl 12:00 Uppdaterad: 23 juni 2005 kl 9:56
Ansvarig utgivare är Försvarsmaktens informationschef ®Läs om cookie Läs om Upphovsrätt och policy