Uppåt Forskningscentralens ingångssida Söksidor Feedback

Hur ska vi hantera euro euro.gif (928 bytes)

Böjning

Euro kan användas i bestämd form singularis på samma sätt som vi talar om marken och kronan: Vad vet du om euron? När införs euron? Pröva med att byta ut euro mot mark, så är det lättare att höra om euro ska vara i bestämd form.

Euro böjs inte i pluralis i obestämd form: 3 euro, 2 miljoner euro, många euro, betala i euro. Jämför med mark: 3 mark, 2 miljoner mark, många mark, betala i mark. Samma form används om de konkreta mynten och sedlarna: Det låg några euro på bordet; många svenska affärer har både kronor och euro i kassan. Den tidigare rekommendationen att pluralformen euror kunde användas om de konkreta pengarna har återtagits eftersom den har visat sig svår att följa i praktiken. 

Också cent är oböjt i obestämd form pluralis: En kopp kaffe kostar 80 cent.

Bestämd form pluralis (som används rätt sällan) är eurona och centen: Glöm inte de där eurona som ligger på bordet; centen separeras från eurona med ett kommatecken.

Förkortning

Både euro och cent är så korta ord att de normalt inte behöver förkortas.

I tabeller, prisangivelser o.dyl. kan man använda eurotecknet , som kommer efter den siffra som anger beloppet: pris 12 €. Före tecknet skall det finnas ett mellanslag. På finska rekommenderas alternativt ett litet e, och det bör kunna användas också på svenska åtminstone under en övergångsfas tills man har fått tecknet på sin dator: varan kostar 27 e.

Mer problematiskt är det med cent. På finska heter det sentti, och förkortas snt eller c. Det är inte så bra om förkortningen snt blir allmän i prisangivelser, eftersom snt ju inte kan stå för det svenska (och mer internationella) cent. Den rekommenderade förkortningen på svenska är c. I t.ex. prisuppgifter, framför allt i tvåspråkiga områden, är det bäst att ange cent som decimaler av euro på samma sätt som vi anger priser i mark och penni nu: pris 7,65 € resp. 0,75 €.

Miljoner och miljarder euro förkortas mn euro respektive md euro. 'Euro' kan också bytas ut mot eurotecknet €. Däremot avråder vi från förkortningen e i detta sammanhang för att det inte ska bli för svårtytt.

Den internationella valutabeteckningen EUR bör enbart användas i ekonomisk facktext (t.ex. inom internationell handel) som handlar om internationella valutor. EUR och liknande internationella valutabeteckningar (t.ex. FIM och SEK) har av tradition brukat placeras före beloppet, alltså t.ex. EUR 2000. Numera rekommenderar emellertid EU att de skrivs efter beloppet (2000 EUR) i alla språk utom engelskan. 

Uttal

Euro uttalas /eu´rå/ precis som det skrivs, med samma diftong som vi har i Europa. I Sverige hör man ofta uttalet /ev´ro/, men det beror på att många svenskar har svårt för att uttala diftongen /eu/ (jfr det vanliga svenska uttalet /nevrå´s/). Självfallet ska vi inte på svenska använda det engelska uttalet /jo´rå/, lika lite som det tyska /åj´rå/ eller det franska /örå´/.

Se även den finska rekommendationen


© Forskningscentralen för de inhemska språken Uppdaterad 20/02 2004