REFLEKS-Publishing

Det guddommeliggjorte menneske og den menneskeliggjorte Gud

En kritisk teologisk analyse av synet på forholdet mellom mennesket og Gud hos Kenneth E. Hagin, trosbevegelsens grunnlegger og lærer

Kjell Olav Sannes

Innhold

 

 

Last ned:

 

REFLEKS-Publishing
Ravnkroken 60G
1254 Oslo
Tel: (+47) 970 19 629

 

Hvordan bestille

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innhold

 • Innledning
 • Bakgrunn
 • Hagins virkelighetsforståelse: Mennesket - Gud - verden - Satan
 • Hagins lære om forholdet mellom den troende og Jesus
 • Hagins lære om den troendes plass og autoritet i forhold til Gud og verden
 • Karakteristikk, plassering og kritisk vurdering av Hagins lære
 • Kilder
 •  

  Paperback 172 sider

  ISBN 82-996599-4-9
  Pris NOK 298,-

  Bestill

   

  Om forfatteren

  Kjell Olav Sannes, dr. theol., er professor i dogmatikk ved Det teologiske Menighetsfakultet i Oslo. Han har spesielt arbeidet med og skrevet om dåpen, Den Hellige Ånds gjerning, kirkens tjeneste og kirkelige bekjennelsesskrifter, og er opptatt av teologiens betydning for menneskers tro og liv.

   

  Anbefalinger

  Tormod Engelsviken

  Professor Kjell Olav Sannes tar i denne studien læren til trosbevegelsens "far", Kenneth Hagin, teologisk fullt på alvor. Han beskriver og vurderer den på en grundig og saklig måte. Sannes har evnen til å uttrykke seg klart og enkelt, men samtidig med stor presisjon og skarpsindighet. Denne boken bør leses av alle som er interessert i hva Hagin egentlig står for, og som ønsker å gjøre seg opp en mening om det ut fra et bibelsk perspektiv. Sannes gir sunn og god veiledning om et aktuelt tema.


  webdesign flikkeid.no