Sändarkarta

Välkommen till Post- och telestyrelsens Sändarkarta. Här kan du se de basstationer (radiosändare) för mobiltelefoni som finns i ditt närområde. Sändarkartan behöver senaste versionen Java och Javascript aktiverat för att fungera korrekt. Klicka här för att hämta senaste versionen av Java.

För vissa områden är kartinformationen bristfällig vilket kan göra att du inte får fram rätt gatunummer vid sökning.

Har du frågor eller synpunkter på sändarkartan kontakta oss då på sandarkartan@pts.se