Met uitzondering van fractievoorzitter Sander Mager, heeft GroenLinks woensdagavond (8 februari) tegen de komst van een door Loogman Vastgoed te stichten golfcentrum in de Bovenkerkerpolder gestemd. De rest van de raad juichte verwezenlijking van de plannen toe en ging akkoord met de nota van uitgangspunten.


Dankzij een amendement van CDA, VVD en Burgerbelangen (BBA) zijn nu, in tegenstelling tot wat B en W hadden voorgesteld, nu ook hoogteverschillen in het plangebied mogelijk. Het college had aangevoerd dat verhogingen niet in het polderlandschap passen, maar de raad besefte dat een golfbaan zonder heuveltjes voor de zogenoemde ‘greens’ niet mogelijk is. Voor die greens mogen nu uitzonderingen worden gemaakt, tot maximaal drie meter.

B en W en de meerderheid van de raad gaan ‘wel heel gemakkelijk voorbij aan de vraag of het groene karakter van de polder met een golfcentrum is gediend,’ zo vertolkte Sander Mager een van de bezwaren van zijn GL-fractie, die tegenstemde. Waarna hijzelf verklaarde voorstander te zijn. “Er zijn veel slechtere ontwikkelingen mogelijk in de polder en die wil ik graag voorkomen,” aldus Mager.

De PvdA benadrukte dat de golfbaan de gemeente alleen winst (door grondverhuur) en absoluut geen enkel verlies mag opleveren. En de winst mag ook op geen enkele wijze ten goede komen aan het centrum, maar voor andere doelen worden aangewend, vond fractielid Remco Pols. Ook aan de ontsluiting van het plangebied mogen geen kosten voor de gemeente kleven, waarschuwde Pols.

Frans Wesselingh (CDA) meldde dat zijn fractie alleen akkoord ging, onder voorwaarde dat de agrariers op aanpalende percelen niet aansprakelijk zullen worden gesteld voor eventuele overlast en schade, zoals door mestuitrijden.