Flåmsbana Museet - The Flam Railway Documentation Center
FLÅMSBANA MUSEET MENY

Visit Flåm - The Fjord Norway Resort
Flåmsbana - The Flåm Railway
Flåm Hamn - Flåm Port Authority
Fretheim Hotel - The Flåm Resort
Photo Service - Free Flåm Picture Service

Historisk oversikt for Flåmsbana

1871 De første planene fremmet av forstmester Hans Gløersen på Voss. Forslag til å bygge en sidebane til jernbanen mellom Bergen – Oslo – Stockholm.
1893-1903 Traseundersøkelser av flere alternativ. Myrdal – Flåm eller Voss – Stalheim – Gudvangen.
1904-1916 Vurdering av ulike banealternativ, landeveistrikk, kabelbane, tannstangbane eller adhesjonsbane. Ulike sporvidder; normalspor 1435 mm eller 1067 mm smalspor. Vurdering av trekkraftalternativ; damp, bensin eller elektrisk drift.
1908 Stortinget vedtar Myrdal – Flåm i jernbaneplanen. Estimert antall reisende pr år 22.000.
1916 Stortinget vedtar adhesjonsdrift på normal sporvidde (1435 mm).
1923 Stortinget vedtar elektrisk drift og løyvingsplan for hele anlegget.
1924 Et stort år for Flåmsbana. Anlegget starter opp. 20 tunneler, av disse ble 18 drevet av håndkraft. Å borre ut en løpemeter med tunnel tok et månedsverk. Totalt 5.692 meter tunnel og 20,2 km jernbanelinje skulle ferdigstilles. Arbeidsstyrken varierte mellom 120 – 220 personer. Innsatsen på banen varierte med den nasjonale økonomien, som igjen hviler på internasjonale konjunkturer.
1936 Arbeidet med skinnelegging begynner. Trekkrafta kommer fra et lite damplokomotiv..
1940 Ferdigstillelsen av prosjektet var planlagt. Leveranse av elektrisk lokomotiv og kraftverket ved Kjosfossen. Det var først i 1942 en tok sikte på å åpne banen.  Ved krigsutbruddet i april 1940 stod det igjen å legge 5 km med skinnegang. Okkupasjonsmakten krevde at arbeidet med banen ble fortsatt. Alt 1. august 1940 ble banen åpnet for midlertidig trafikk. Dette er den reelle åpningsdatoen for Flåmsbana.
1940-1942 Godstrafikk med damplokomotiv (NSB type 25 – nr. 228, 455, 424 og 425): Maksimalt 8 aksler med bemanna skurebrems på hver vogn. Kjøretiden nedover var 65 minutter og oppover 80 minutter. Vanntårn på Berekvam stasjon, som ligger halvveis.
1941 Persontrafikk tillatt fra 10. februar etter at tre lokomotiv fikk bygd inn ekstra mottrykksbrems på dampsylinderen og skinnebremser. Departementet vedtar at navnet skal være Flåmsbana.
1942 Anlegget blir formelt overlevert til NSB, Bergen. Regulær trafikk fra 1. mai dette året.
1944 Elektrifiseringa og kraftverket i Kjosfossen står ferdig. Transformatorene til de elektriske lokomotiva (El 9) blir utsatt for sabotasje, og sprengt i filler av en norsk motstandsgruppe fra Oslo. Elektrisk drift blir igangsatt først 24. november.
1947 Elektriske lokomotiv blir levert (El 9)og de første aluminiumsvognene kommer på plass. Dampdriften slutter.
1940-1952 Gjennomsnittlig årlig økning på 11 % i passasjertallet.
1953-1969 Persontrafikken blir stabilisert på ca. 115.000 reisende hvert år frem til 1969. Flåmsbana blir sjelden omtalt på en positiv måte i aviser og tidskrifter. Diskusjonen og meldingene i media handler stort sett om nedlegging. Men det skjer gradvis forbedringer i produktet, vognene får høyttalere og Kjosfossen holdeplass får perrong (1968).
1958 Direkte sovevogn til Oslo. En stor politisk sak kom igjennom.
1969-1979 Trafikken øker med ca 10 % i året, og tallet blir holdt stabilt på ca 175.000 reisende.
1976 Jernbanerestauranten på Myrdal stasjon blir lagt ned, etter nesten 70 års drift.
1978 Morgenekspressen fra Oslo stopper på Myrdal stasjon.
1979-1989 Stor økning i trafikken, spesielt først i 1980 åra. Diskusjoner om å legge ned banen stilner. Trafikktallene ligger på ca. 200.000 reisende i året.
1982-1983 Trekkrafta blir endret. Arbeidshesten El 9 blir utfaset etter 35 åres drift. Den ombygde El 11 blir satt i drift sammen med motorvognsett BM 69 fra 1984.
1992 Flåm får veisamband da helårsveien mellom Oslo og Bergen åpnes.
1992-1994 Ny stasjonsbygning blir åpnet i Flåm 1992, og jernbanerestauranten blir gjenåpnet på Myrdal stasjon i 1994. Trafikken øker dramatisk og når 380.000 reisende i 1994.
1997 Sovevognen fra Flåm blir tatt bort.
1998 Flåmsbana blir overtatt av Flåm Utvikling as. Formålet er å sikre helårsdrift av jernbanen. Flåmsbana blir første ”privateide” jernbanestrekning i Norge. Store investeringer i nytt togsett; seks lokomotiv (El 17) og 12 vogner med nostalgisk interiør, personlig guiding og hyppige togavganger (10 daglige avganger i sommersesongen).
2000 Plattformen på Kjosfossen holdeplass blir ombygd til en stor og åpen terrasse.
2004 Flåmsbana setter ny passasjerrekord med 459.144 reisende.


Flåm Utvikling AS - Copyright © VisitFlam.com - post@flaamsbana-museet.no
Developed by: Screenresort