Odmah možete na sledeću stranicu ako vladate engleskim jezikom - ili računarskom tehnikom.

Uputstva na ovoj su namenjena onima kojima instalacija programa predstavlja problem. Uputstva su takva da će vam instalacija svakog programa biti bar malo lakša sledeći put.

Kao što se vidi, ovo uputstvo je za instalaciju programa "Opera". U kompletu sa stranicama na temu podešavanja, obuhvaćena je većina stavki potrebnih za uspešan start.

1. Karakteristično za svaku instalaciju je da pravi korak u "okviru za dijalog" nije teško odabrati. Tasteri su na dnu. Samo jedan vodi dalje.
("back" = nazad, "next" = sledeći (korak), "cancel" = otkazati). Naravno, idemo na "next".
okvir za dijalog
Dobrodošlica
2. Tipičan drugi korak je — "uslovi korišćenja". Interesantan primer: šta god pisalo, samo jedan taster vodi dalje. ("accept" = prihvatam)
okvir za dijalog
sporazum
3. Ovde već može više da se bira. Radi se o pitanju "u koju fasciklu staviti?". Ponuđeni predlog uglavnom zadovoljava.
Beli kvadratić treba da je prazan. (U suprotnom će fajlovi biti preterano razbacani). I na kraju, naravno: next!
okvir za dijalog
odabir foldera
4. I ovo je tipično pitanje. "Gde hoćete ikone prečica?" Dozvoliti na sva tri mesta, kao na slici. (Lako je obrisati ih kada postanu suvišne).
... Next ...
okvir za dijalog
kreiranje prečica
5. Ne piše "next", ali znamo da sve ostale opcije ne vode dalje. (Naravno, "install")
okvir za dijalog
spremno
6. Javlja da je gotovo i pita (beli kvadratić) "da li sada uključiti instalirani program?" Svejedno.
Da razbijemo monotoniju ovde možemo kliknuti na crveni kvadrat sa krstićem.
Instalacija kompletirana - što i piše.
okvir za dijalog
gotovo

Ako je nekom ovo bilo naporno, preporučujem mu da izbegne preostala uputstva »

Zadovoljavajući rezultat postigla bi i plavojka osoba koja samo pritiska taster "Enter" na tastaturi dokle god se pojavljuju okviri za dijalog. Ukoliko niste zainteresovani da učite o principima instaliranja programa, uradite tako i pređite na sledeću stranicu.


Sitemaps
sitemap 01
sitemap 02
sitemap 03
sitemap 04
sitemap 05
sitemap 06
sitemap 07
sitemap 08
sitemap 09
sitemap 10
sitemap 11
sitemap 12