XI Międzynarodowy
Konkurs Lutniczy
im. Henryka Wieniawskiego
Poznań, 7 - 13. 05. 2006


XIII Międzynarodowy
Konkurs Skrzypcowy
im. Henryka Wieniawskiego
Poznań, 14 - 29. 10. 2006