NIEUWSBERICHTEN

OVERZICHT ALLE NIEUWSBERICHTEN


Verkeersomleidingen voor spectaculair transport op 22 en 23 april

geplaatst op woensdag 19 april, 2006 om 7:44 pm

In het weekend van 22 en 23 april 2006 worden de betonbalken aangevoerd voor de eerste
4 overspanningen (= van steunpunt naar steunpunt) van het nieuwe viaduct aan de Westelijke Ringweg. Deze betonbalken zijn 36 meter lang en wegen 48 ton per stuk. In het totaal worden in dit weekend 64 betonbalken aangevoerd en gemonteerd. Dit is een logistiek huzarenstuk dat alleen met inzet van veel zwaar transport- en hijsmaterieel tot een goed einde gebracht kan worden. Bij goed verloop zullen op maandag 24 april de contouren van het meest zuidelijke deel van het nieuwe viaduct zichtbaar zijn.

WegomleidingenIn verband met het plaatsen van liggers voor het nieuwe viaduct wordt de tijdelijke noodweg welke parallel ligt aan de huidige Westelijke Ringweg gesloten voor al het verkeer van:

vrijdag 21 april, 21.00 uur tot zaterdag 22 april 2006, 09.00 uur
en
zaterdag 22 april, 18.00 uur tot maandag 24 april 2006, 06.00 uur.
De afsluiting betreft het weggedeelte tussen de aansluiting met de oprit bij de Koeriersterweg en de tijdelijke aansluiting op de Meubelboulevard Hoendiep. Het doorgaande verkeer wordt door middel van borden omgeleid.

Zaterdag 22 april is de ringweg overdag open voor het verkeer en zijn de bedrijventerreinen Hoendiep en Peizerweg gewoon bereikbaar.
Afhankelijk van de werkelijke duur van de werkzaamheden kan het eindtijdstip enigszins variëren.

De liggers zijn gefabriceerd door Haitsma Beton in Kootstertille en komen als prefabelementen als ‘speciaal’ transport naar Groningen.


Informatie over werkzaamheden Noordzeebrug en de aansluiting Noordelijke Ringweg/Bedumerweg

geplaatst op vrijdag 31 maart, 2006 om 11:30 am

Hierbij treft u de informatie aan over de werkzaamheden aan de Noordzeebrug en de aansluiting Noordelijke Ringweg/Bedumerweg, die gepland staan voor 2007. De Provincie Groningen heeft - met medewerking van de gemeente Groningen en de Kamer van Koophandel van Groningen - op dinsdag 14 maart, maandag 27 maart en dinsdag 28 maart informatiebijeenkomsten georganiseerd. Deze waren bestemd voor respectievelijk belangenverenigingen, bedrijven en omwonenden. De informatieavonden vonden plaats in het Noorderpoortcollege (Poortstraat 50).
Voor meer informatie bekijk de Powerpoint-presentatie (42MB):klik hier.

Achtergronden werkzaamheden
De uitvoering van het project is voorzien voor begin 2007 en omvat in hoofdzaak de vervanging van de Noordzeebrug door een nieuwe brug met een grotere doorvaarthoogte en breedte. Tevens vindt er een de reconstructie van de aansluiting van de ringweg op de Bedumerweg en op bedrijventerrein De Hoogte plaats. De huidige verkeerslichten bij de Bedumerweg/aansluiting Noordelijke Ringweg verdwijnen en maken plaats voor rotondes, ongelijkvloerse kruisingen en nieuwe aansluitingen.

Bekijk ook onderstaande afbeeldingen. Klik op een exemplaar voor een vergroting:

 


Werkzaamheden aan de Zuidelijke Ringweg

geplaatst op donderdag 30 maart, 2006 om 3:38 pm

De Lübeckweg en Osloweg worden de komende maanden ingericht als nieuwe eenrichtingsweg langs de zuidelijke ringweg.

In het overzicht kunt u de planning van het werk en de verkeershinder van week tot week volgen:
Klik hier voor het overzicht


Werkzaamheden ondergedeelte viaduct in volle gang

geplaatst op maandag 20 maart, 2006 om 11:19 pm

Op en rondom de Westelijke Ringweg is het een drukte van belang. Het betondek voor de duikerbrug over het Hoendiep is inmiddels gestort. Tevens zijn de damwanden voor de aardebaanconstructie (ter hoogte van de Mc Donalds) aangebracht. Op dit moment vinden er aan de rijbaan bij het Hoendiep richting Hoogkerk, werkzaamheden plaats. Als u op de tijdelijke weg rijdt (parallel aan de Westelijke Ringweg), dan ziet u de nieuwe betonnen kolommen staan. In totaal komen er 9 van deze kolommen. Op het terrein van de SuikerUnie zijn dwarsbalken gemaakt. Vanaf 3 april 2006 worden deze balken (gewicht ca. 450 ton) vervoerd naar en geplaatst op de kolommen. Het vervoer gebeurt op plateaus ondersteund met in totaal ca. 72 apart bestuurbare wielen.


Volg de werkzaamheden via de webcam

geplaatst op dinsdag 21 februari, 2006 om 7:43 pm

Op deze site kunt u bij Werkzaamheden (webcam) life de werkzaamheden volgen. De camera geeft vier posities weer van waaruit u de werkzaamheden kunt volgen. Mocht u een melding krijgen dat u de camera niet kunt activeren, dan kunt u - bij het programma Windows XP -
een gele balk, onder uw adresbalk, aanklikken waardoor de benodigde software zich installeert. Door te klikken op deze gele balk zal de camera beeld weer gaan geven en kunt u thuis de camera bedienen. Als het donker is, kan het overigens voorkomen dat het beeld in eerste instantie wat troebel overkomt.


Ook voor fietsers, voetgangers en tractors omleidingen

geplaatst op woensdag 1 februari, 2006 om 2:02 pm

Vanaf woensdag 1 februari vanaf 15.30 uur tot 1 september 2006 gelden nieuwe omleidingroutes in verband met de werkzaamheden aan de Westelijke Ringweg in Groningen. In deze periode is er geen kruisend verkeer mogelijk op het Hoendiep. Dat betekent dat het voor wegverkeer (ook fietsers, voetgangers en bussen!) niet mogelijk is om het kruispunt over te steken in de richting Hoogkerk/Centrum West - Groningen vice versa. Voor fietsers en voetgangers geldt als omleiding Frieschestraatweg-tunnel Westelijke Ringweg - Atoomweg -Hoendiep. Om de sociale veiligheid op dit traject te vergroten zijn de bomen nabij de fietstunnel gekapt en vinden er regelmatig politie surveillances plaats. Voor landbouwvoertuigen geldt in deze periode de omleidingroute Diamantlaan - Siersteenlaan - Pleiadenlaan - Zonnelaan- Prinsesseweg v.v. Voor informatie over de bussen zie ook www.arriva.nl


Bomenkap bij de Zuidelijke Ringweg

geplaatst op dinsdag 8 november, 2005 om 3:25 pm

In de periode van maandag 24 oktober 2005 t/m maart 2006 worden in opdracht van Rijkswaterstaat werkzaamheden uitgevoerd aan de Zuidelijke Ringweg Groningen (A7), gedeelte Laan Corpus den Hoorn – Julianaplein en gedeelte Euvelgunnetracé (N7/N46). De werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van bomen en begroeiing langs dit gedeelte van de A7. Begin 2006 wordt namelijk gestart met de uitvoering van de werkzaamheden in het kader van de Langmanmaatregelen die tot doel hebben de doorstroming op de ringweg te verbeteren.

Het verkeer ondervindt weinig hinder van deze werkzaamheden. De kapvergunningen zijn in het verleden hiervoor reeds verleend.
Dat er nu wordt gekapt heeft te maken met flora en fauna; in het voorjaar en in de zomer mag er nu eenmaal niet worden gekapt.

Corpus den Hoorn
De komende jaren wordt er gewerkt aan het verplaatsen van de wijkontsluiting Corpus den Hoorn. Momenteel ligt deze nu nog bij de rotonde van het Vrijheidsplein via de Laan van de Vrede. De nieuwe ontsluitingsweg wordt de Laan Corpus den Hoorn. De Laan van de Vrede wordt uiteindelijk zelfs afgesloten zodat het een stuk rustiger wordt met het aantal auto’s in de wijk. Met name het werkverkeer in de omgeving van het Martiniziekenhuis hoeft dan niet langer door de wijk, maar kan bij de Laan Corpus den Hoorn van de Ringweg / A7 af en op.

Toe-en afrit
Voor de toe- en afrit van de A7 bij de Laan Corpus den Hoorn moet er in het verlengde van de Laan Corpus den Hoorn een viaduct worden gebouwd. De ringweg gaat hier omhoog. Tevens wordt de laan Corpus den Hoorn doorgetrokken naar de Concourslaan in het Stadspark. Dit is de nieuwe entree van het park. De huidige toegangsweg aan de andere kant van de Gasunie tegen over de Leonard Springerlaan wordt afgesloten. Ten slotte komen er naast de A7 aan beide kanten zogenoemde parallelwegen te liggen, deze zijn bedoel voor het lokale verkeer. U kunt ze nu al zien op een andere lokatie, waar dezelfde oplossing is toegepast, nl. bij de Bornholmstraat.

Door de genoemde maatregelen moet het verkeer op de Ringweg beter doorstromen en houden we de stad bereikbaar ook in de toekomst.


Uit voorzorg zware transporten voorlopig niet over Julianabrug

geplaatst op woensdag 17 augustus, 2005 om 3:59 pm

Uit voorzorg is het vanaf vandaag, vrijdag 12 augustus 2005 voor voertuigen (en samenstellen van voertuigen) met een totaalmassa hoger dan 50 ton, verboden gebruik te maken van de Julianabrug in de Zuidelijke Ringweg (N7) van Groningen. Deze beperking betreft beide rijrichtingen over deze brug. Er worden borden geplaatst om op de beperking te wijzen.

De gewichtsbeperking levert overigens alleen overlast voor de echt zware transporten op. Het meeste verkeer over de weg zit namelijk onder de kritische grens van 50 ton. Zo zal ook de bietencampagne die dit najaar weer start, hiervan geen problemen ondervinden. De Rijksdienst voor het Wegverkeer - verantwoordelijk voor het afgeven van de vereiste vergunningen voor zware transporten - zorgt voor eventuele alternatieve routes.

Rijkswaterstaat heeft tot deze voorzorgsmaatregel besloten nadat onderzoek uitwees dat de conditie van een deel van de brugconstructie te wensen overlaat. Momenteel wordt aanvullend onderzoek gedaan naar de kwaliteit van die constructie. Mede op basis van die onderzoeksresultaten neemt Rijkswaterstaat dit najaar een besluit over hoe en wanneer de brug aan te pakken. Die aanpak is van groot belang omdat de brug vlakbij het drukste gelijkvloerse kruispunt van Nederland ligt en deel uitmaakt van de drukke ringweg om de stad.

De kwalitatief mindere delen van de brug betreffen vooral het beton van de vaste delen. De brugklep kan gewoon bediend worden; de scheepvaart op het Willemskanaal ondervindt geen hinder van deze beperking.


Voorbereidende werkzaamheden Westelijke Ringweg vorderen gestaag

geplaatst op vrijdag 10 juni, 2005 om 4:10 pm

De werkzaamheden aan de tijdelijke weg bij de Westelijke Ringweg vorderen gestaag. Deze tijdelijke weg - nodig voor het verkeer in 2006 - komt tussen Westelijke Ringweg en het spoor te liggen en zal met een tijdelijke brug het water over het Hoendiep kruisen.Afgelopen maanden is er druk gewerkt aan de aanleg van het zandpakket van de tijdelijke weg. Omdat de ondergrond op dit traject extra slap bleek te zijn, is er bovenop het normale zandpakket nog extra zand aangebracht om de stevigheid van de ondergrond te versnellen. Op 23 mei jl. is hier de laatste hand gelegd. De rijstrookafzetting op Westelijke Ringweg is sindsdien verwijderd. In de tweede helft van 2005 vindt de asfaltering van de tijdelijke weg plaats. Tevens wordt dan de tijdelijke brug over het water van het Hoendiep aangebracht.


Miljoeneninjectie voor doorstroming ringwegen Groningen

geplaatst op woensdag 16 maart, 2005 om 4:09 pm

Start werkzaamheden Westelijke Ringweg

Op woensdag 16 maart geven de heren Gerritsen (gedeputeerde Provincie Gronin-gen), Schuiling (wethouder gemeente Groningen) en Hoogland (hoofdingenieur Rijkswaterstaat) gezamenlijk de officiële aftrap voor de werkzaamheden aan de Wes-telijke Ringweg in Groningen. Dit is de eerste van een reeks ingrijpende klussen aan de ringwegen waarbij tientallen miljoenen euro’s bestemd zijn voor de verbetering van de doorstroming van het verkeer in en rond Groningen. De betrokken wegbeheerders hebben afgesproken om de werkzaamheden goed op elkaar af te stemmen en ook in de communicatie naar de samenleving vanuit een gezamenlijke aanpak te werken.

Weinig overlast 2005
Dit jaar zal het verkeer nog niet veel hinder ondervinden van de (voorbereidende) werk-zaamheden aan de Westelijke Ringweg. Wel zal af en toe een rijstrook worden afgezet.
Ook bij andere werkzaamheden aan de Ring Groningen zal dit jaar de overlast beperkt zijn. Wel zal Rijkswaterstaat gedurende zes weken in de zomermaanden, de westelijke rijbaan van de A28 tussen het Julianaplein en De Punt van nieuw asfalt voorzien. Dit zal enige over-last zal geven. Bij de afslag A7/ Hoogkerk komt een nieuwe rotonde. Ook hier zal er dan sprake zijn van enige overlast.

Meer overlast in 2006
In 2006 staan diverse projecten op stapel met op sommige momenten overlast voor het ver-keer en omwonenden. Zoals: de kruising Hoendiep - Ring West, de kruising Ring West met Ring Noord, het Reitdiepsplein, de kruising Bedumerweg/ Ring Noord en het verbreden via-duct Driebondsweg in de Oostelijke ringweg. Verder krijgt de oostelijke rijbaan van de A28 dan een nieuwe asfaltlaag en wordt bij de afslag A28/Haren en de afslag A7/Hoogkerk (de tweede) een transferium met rotonde aangelegd.
Nog niet alle werkzaamheden zijn ingepland, maar het is wel duidelijk dat er In 2006 meer omleidingsroutes noodzakelijk zijn en er dus meer overlast is.

Communicatiecampagne
De provincie, rijkswaterstaat en de gemeente werken de komende jaren intensief samen om de weggebruikers zo goed mogelijk te informeren over de werkzaamheden en de overlast die dat tot gevolg heeft. Actuele informatie zal onder meer op de nieuwe website
www. ringgroningen.nl komen te staan. Onder het gezamenlijke logo “ Aanpak Ring
Groningen Groeit” presenteren de wegbeheerders zich.

Westelijke Ringweg/Hoendiep
De toenemende verkeersdruk op de Westelijke Ringweg leidt ertoe dat de doorstroming van het verkeer - vooral op de kruisingen - onder druk staat. De grootste bottleneck op de Wes-telijke Ringweg vormt de kruising met het Hoendiep. Deze met verkeerslichten geregelde kruising zorgt dagelijks voor filevorming in zowel de ochtend - als de avondspits. De ver-wachting is dat deze problematiek in de nabije toekomst alleen maar groter wordt.

Plan van aanpak Ring West
Bij het uitwerken van een plan voor het ongelijkvloers maken van de kruising Hoen-diep/Westelijke Ringweg zijn diverse mogelijkheden de revue gepasseerd.
Uiteindelijk is gekozen voor de meest voor de hand liggend optie waarbij de Westelijke Ring-weg ‘verhoogd’ over het Hoendiep komt te liggen. De nu al verhoogde Westelijke Ringweg wordt dan via een lang viaduct als het ware doorgetrokken over het Hoendiep heen.
De bestaande op- en afrit van de Suikerfabriek blijft gehandhaafd gezien de functie die deze vervult voor de Suikerfabriek en zal een verbinding via een onderliggende structuur van pa-rallelwegen krijgen met het Hoendiep. Het afslaande verkeer uit zuidelijke richting (Vrijheids-plein) wordt via de bestaande afrit van de Suikerunie naar een onderliggende structuur ge-leid die aansluit op het Hoendiep.
Voor de tegengestelde richting geldt dat het verkeer vanaf het Hoendiep via de onderliggen-de structuur naar de toe-rit Suikerunie wordt geleid. Het afslaande verkeer uit noordelijke richting wordt via een afrit rechtstreeks naar het Hoendiep geleid. Voor de tegengestelde richting geldt dat het verkeer vanaf het Hoendiep rechtstreeks naar de toe-rit in noordelijke richting wordt geleid.
Voor wat de fietser betreft is de kruising nu met verkeerslichten geregeld. In de nieuwe si-tuatie kruisen de fietsers de hoofdrijbaan van de Westelijke Ringweg ongelijkvloers. De noordelijke toe- en afrit worden daarbij wel gelijkvloers gekruist zonder hulp van verkeers-lichten. Het autoverkeer op de toe- en afrit heeft daarbij voorrang. De werkzaamheden aan de Westelijke Ringweg gaan ruim anderhalf jaar duren.