Výsledky parlamentních voleb 2006

3.6. 22:59   Volební účast: 64,47%

Kód  Název strany Platnécelkem
hlasy v %
1 Strana zdravého rozumu 24 828 0.46
2 České hnutí za národní jednotu 216 0.00
3 Balbínova poetická strana 6 897 0.12
4 Liberální reformní strana 253 0.00
5 Právo a Spravedlnost 12 756 0.23
6 NEZÁVISLÍ 33 030 0.61
7 Česká pravice 395 0.00
8 Koruna Česká (monarch.strana) 7 293 0.13
9 Občanská demokratická strana 1 892 475 35.38
10 Česká str.sociálně demokrat. 1 728 827  32.32
11 SNK Evropští demokraté 111 724 2.08
12 Unie svobody-Demokratická unie 16 457 0.30
13 Helax-Ostrava se baví 1 375 0.02
14 Pravý Blok 20 382 0.38
15 4 VIZE-www.4vize.cz 3 109 0.05
16 Česká str.národ.socialistická 1 387 0.02
17 Moravané 12 552 0.23
18 Strana zelených 336 487 6.29
19 Humanistická strana 857 0.01
20 Komunistická str.Čech a Moravy 685 328 12.81
21 Koalice pro Českou republiku 8 140 0.15
22 Národní strana 9 341 0.17
23 Folklor i Společnost 574 0.01
24 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 386 706 7.22
25 NEZ.DEMOKRATÉ(předs.V.Železný)  36 708 0.68
26 STRANA ROVNOST ŠANCÍ 10 879 0.20