OLYMPIC RESULTS

___________________________________
WYNIKI IGRZYSK OLIMPIJSKICH

 

This site was published in 1999. Since then it has been continously changing, updating and enlargeing. Thanks to good will of many people and new publications files with the results, could have been corrected and completed. The purpose of mine work is to elaborate as most complete, as it is possible, Olympic results from all events of all Olympic Games (both - summer and winter). All comments are desired.
All files with the results, are in Polish language, and PDF file format (you will need Acrobat Reader, to view them). Of course files are copyrighted, you can not publish them without permission. If you find any mistakes, let me know about it.


NEWS  -    LOS ANGELES 1984  - fencing

SOON -    ATHENS 2004 - basketball - women    LOS ANGELES 1984  - weightlifting, wrestling    TORINO 2006 - snowboarding, figure skating, speed skating, biathlon, bobsleigh  TOKYO 1964 - athletics

______________________________________________________________________

Strona ta powstała w roku 1999. Od tego czasu była kilkakrotnie zmieniana, uzupełniana i rozszerzana. Moim celem jest udostępnienie kompletnych wyników z wszystkich Igrzysk Olimpijskich - zarówno letnich jak i zimowych. Pliki z wynikami są wykonane w formacie PDF (żeby je odczytywać potrzebny jest program Acrobat Reader). Pliki są w języku polskim. Oczywiście - wszelkie prawa są zastrzeżone - nie wolno pracy w całości ani we fragmentach publikować bez zgody autora. Jeśli znajdziecie w wynikach błędy lub pomyłki - napiszcie do mnie.

Nowe pliki z wynikami są umieszczane  zwykle 1 - 2 razy w miesiącu. Często poprawiane i uzupełniane są również istniejące już wyniki.

NOWOŚCI - LOS ANGELES 1984 -  szermierka

WKRÓTCE -  ATENY 2004 - koszykówka - kobiety; LOS ANGELES 1984 -  podnoszenie ciężarów, zapasy   TURYN 2006  - snowboard. łyżwiarstwo figurowe, łyżwiarstwo szybkie, biatlon, bobsleje;  TOKIO 1964 - lekka atletyka

 

 

last update
8 June 2006
statystyki www stat.pl