globalis.no global.no un.org ilo.no about us
hovedkontor øst sør rogaland vest trøndelag nord

Si din mening!
FN-sambandet 60 år
Krigsfangene:

USA bryter folkeretten

USAs behandling av fangene som er tatt i Afghanistan bryter folkeretten på punkt etter punkt. Den Internasjonale Røde Kors komiteen, som har ansvaret for å overvåke Genevekonvensjonen om hva som er tillatt i krigssituasjoner, anklager USA for å bryte internasjonale rettsregler. Amnesty International er også kritiske til fangebehandlinga.

Av Jon Børge Hansen
 14.01.2002

TV-bildene av fanger som flyfraktes ut av Afghanistan til USA-basen Guantanamo på Cuba har vakt oppsikt. Med hetter over hodet føres fangen om bord i flyet, og kommentatorene forteller at mennene er tvangsbarbert, mange av dem er dopa ned, og at de skal sitte lenka fast under den tjue times flyreisa til nyoppførte bur på Cubabasen. Der er det venta at de vil bli stilt for en spesialoppretta militærdomstol, uten ankerett.

Meningsløse begreper

USAs forsvarsminister Donald Rumsfeld sier at fangene ikke er å regne som krigsfanger, og dermed ikke har krav på den behandlinga Genevekonvensjonen foreskriver.
– De er bare "anholdte krigere". De vil ikke bli behandla som krigsfanger, men som ulovlige krigere (unlawful combatants), sier Rumsfeld.

Men Rumsfelds begreper har ingen legal, juridisk mening, sier Røde Kors i en kommentar. De som blir holdt fanget av amerikanske styrker må regnes som krigsfanger i tråd med Genevekonvensjonen. og har derfor fullt ut krav på den beskyttelsen konvensjonen gir.

Det er for øvrig ikke opp til USAs forsvarsminister å avgjøre hva slags status fangene skal ha. Internasjonal rett sier klart fra at alle som blir tatt til fange under krigføring er å betrakte som krigsfanger inntil kompetent domstol eller tribunal bestemmer annet.

Og foran en domstol vil USA få trøbbel med argumentasjonen: Al-Qaidasoldatene i Afghanistan har under hele krigen vært sett på som styrker tett sammenvevd med det regjerende Talibans øvrige militære enheter. Dette har vært et hovedpunkt i begrunnelsen for USA krigføring mot landet.

Brudd på brudd

Internasjonal rettspraksis sier uansett at alle har krav på korrekt behandling ved fangenskap i krig.
Å tvangsdope fanger uten medisinsk berettigelse er brudd på internasjonal lov.

Å trekke hetter over hodet på fangene er brudd på Konvensjonen av 1984 om forbud mot tortur og grusom, inhuman og nedverdigende behandling. Det er angsskapende, og hindrer fanger i kunne identifisere fangevoktere som utsetter dem for overgrep.

Å tvangsbarbere skjegg og hår på fangene krenker fangenes religiøse følelser og bryter både med Genevekonvensjonen og med den internasjonale konvensjonen om sivile og politiske rettigheter fra 1966.

Amnesty International har kritisert forholdene fangene skal oppbevares under på Cubabasen. De skal plasseres i bur på 1,8X2,4 meter, med gittervegger, betonggolv og tretak, utsatt for vær og vind. Dette er "under minstekravene til human behandling", mener Amnesty.

Rettsikkerheten truet

Eksperter i internasjonal rett har også uttrykt bekymring for hva slags rettssikkerhet fangene på Guntanamo-basen vil få. Stilles de for et nyoppretta militærtribunal, slik det er varsla, vil de ventelig møte en rett som har svake krav til bevisførsel. Dommene – inkludert dødsdommer - vil avsies fortløpende, og de dømte vil ikke ha ankerett. Endelige retningslinjer for disse militærdomstolene skal legges fram seinere denne måneden.

At fangene plasseres på en base på cubansk jord blir sett som et trekk for å hindre at de skal kunne komme under det rettsvernet som gjelder for innsatte innafor USAs egne grenser. Slik berøves krigsfangene fra Afghanistan det vernet de har både ut i fra internasjonal lov og fra amerikansk lovgivning.

Neste gang er det oss

I en artikkel i britiske Observer mandag 14. desember advarer Michal Byers, som underviser i internasjonal rett ved Duke University i North Carolina i USA og ved Keble College i Oxford, mot konsekvensene den amerikanske praksisen kan få for oss alle. USA er i ferd med å sette nye standarder for behandling av mennesker som tas til fange i en krigssituasjon. I neste omgang kan det være for eksempel vestlige hjelpearbeidere eller bistandspersonell som blir konfrontert med dette i et konfliktområde. Eller det kan være vestlige turister.

USA er i ferd med å undergrave internasjonal rettsorden for oss alle, mener Byers.


Kommentarer

Har du kommentarer til denne artikkel? Skriv inn din mening!

Ingen kommentarer


FN-sambandet
Storgata 33 A
0184 OSLO

Telefon
+47 22 86 84 00
Telefaks
+47 22 86 84 01
E-post
fn-sambandet@fn.no

Nettredaktør
Ingvild Hancke Øgstad

Ansvarlig redaktør
Kari Solholm
Copyright © 2006 FN-sambandet     Har du spørsmal? Spør oss     webmaster@fn.no     Powered by eZ publish