Prof. Jan R. A. Baak
 • Doctor in de geneeskunde
 • Hoogleraar in de Pathologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en Harvard Medical School (Boston, USA) en patholoog aan het Medisch Centrum Alkmaar (Nederland)
 • Eredoctoraat in de Medische Wetenschappen op voorstel van de Faculteit Medische en Farmaceutische Wetenschappen om zijn invloedrijke bijdrage op het vlak van de kwantitatieve pathologie
 • Laudatio door prof. Eric Van Marck
 • meer

  De heer John Cale
 • Componist
 • Honorary Fellow, Goldsmiths College, University of London
 • Eredoctoraat wegens bijzondere verdiensten op voorstel van de Faculteit Wetenschappen omwille van zijn invloedrijk en grensverleggend werk in de eigentijdse muziek, de ballet- en filmmuziek en om zijn eminente bijdragen tot de ontwikkeling van de hedendaagse kunst
 • Laudatio door prof. Robert Lowen
 • meer

  Prof. Albie L. Sachs
 • Doctor in de rechten
 • Hoogleraar rechten aan de University of the Western Cape (South-Africa)
 • Rechter aan het Grondwettelijk Hof van Zuid-Afrika
 • Ereprofessor aan de University of the Western Cape en aan de University of Cape Town
 • Eredoctoraat in Ontwikkelingsbeleid en -beheer op voordracht van het College voor de Ontwikkelingslanden om zijn wetenschappelijk werk en zijn onvermoeibare inspanningen voor een beleid op basis van de fundamentele mensenrechten
 • Laudatio door prof. DaniĆ«l Van Den Bulcke
 • meer

  Prof. Robert D. Putnam
 • Doctor in de politieke wetenschappen
 • Hoogleraar Public Policy aan de John F. Kennedy School of Government at Harvard University (Boston, USA)
 • Fellow, American Academy of Arts and Sciences
 • Eredoctoraat in de Politieke en Sociale Wetenschappen op voorstel van de Gemeenschappelijke Raad Politieke en Sociale Wetenschappen om zijn bijzonder invloedrijk onderzoek over het belang van sociaal kapitaal voor de democratie
 • Laudatio door prof. Stefaan Walgrave
 • meer

  Prof. Linda Hutcheon
 • Doctor in de filosofie
 • Hoogleraar Engels en vergelijkende literatuur aan de University of Toronto (Canada)
 • Voorzitter van de Modern Language Association of America
 • Eredoctoraat in de Letteren en Wijsbegeerte op voorstel van de Gemeenschappelijke Raad Letteren en Wijsbegeerte om haar belangrijke bijdragen aan de studie van de vergelijkende literatuurwetenschap
 • Laudatio door prof. Geert Lernout
 • meer

   
  Inhoudsverantwoordelijke(n): eCampus