Министарство управе и локалне самоуправе

Министар: Небојша Радмановић

Рођен је 1949. године у Грачаници. По националности је Србин. Основну школу и гимназију је завршио у Бањој Луци, а филозофски факултет у Београду. Радио је у области спорта, културе, информисања, образовања и државне управе. Био је директор Архива Босанске Крајине и Архива Републике Српске, директор Народног позоришта у Бањој Луци, директор и главни и одговорни уредник «ГЛАСА», предсједник Извршног одбора Града Бања Лука, народни посланик у Народној скупштини Републике Српске. Објавио је више стручних и научних радова и неколико књига. Ожењен, отац двоје дјеце.

 

Aдреса министарства:
Вука Караџића 4, 78000 Бања Лука
Тел: 051/331-680
Факс: 051/331-681
E-mail: muls@muls.vladars.net

Организациона структура:

Помоћник министра за ресор локалне саомуправе:
Анто Николић, в.д.
Тел: 051/331-693
Факс: 051/331-348

Помоћник министра за ресор управе:
Раде Ћулибрк, в.д.
Тел: 051/331-692
Факс: 051/331-348

Секретар:
Миланка Шопин, в.д.


Главне активности министарства:
Министарство управе и локалне самоуправе врши управне и друге стручне послове који се односе на: политичке организације, друштвене организације и удружења грађана; систем административне службе у управи Републике Српске и локалне самоуправе; сачињава извјештај о извршењу општинске политике за предходну годину, о донесеним одлукама из надлежности скупштина општина, о обустављању извршења одлука скупштина општина, о извршавању закона и других прописа и међународних уговора у складу са Уставом Босне и Херцеговине на основу извјештаја начелника општина, скупштински систем; политичко територијалну организацију Републике Српске, изборни систем; учествује у изради критерија за расподјелу средстава за плате у државним органима; држављанство; матичне књиге; лично име; јединствени број грађана; инспекцијски надзор у области управе и локалне самоуправе, пружање информација путем медија и других видова информисања о свом раду и врши друге послове у складу са законом и другим прописима Републике Српске и Босне и Херцеговине.

Основни закони на којима се базира рад министарства:
активности сваког сектора су одређене посебним законом ( законима ) и то:

 • Закон о административној служби у управи Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 16/02, 62/02 i 38/03)
 • Закон о општем управном поступку ("Службени гласник Републике Српске", број 13/02)
 • Закон о министарствима ("Службени гласник Републике Српске", број 70/02 i 33/04)
 • Закон о територијалној организацији и локалној самоуправи Републике Српске ("Службени гласник Репбулике Српске" број 11/94, 6/95, 26/95, 15/96, 17/96, 19/96 и 6/97
 • Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", број 35/99, 20/01 и 51/01)
 • Закон о граду Бања Лука ("Службени гласник Републике Српске" број 6/97)
 • Закон о граду Српско Сарајево ("Службени гласник Републике Српске" број 25/93, 8/96 и 27/96)
 • Закон о комуналној полицији ("Службени гласник Републике Српске" број 85/03)
 • Закон о држављанству ("Службени гласник РС", број 35/99 и 17/00)
 • Закон о матичним књигама ("Службени гласник Републике Српске" број 18/99)
 • Закон о личном имену ("Службени гласник Републике Српске" број 27/93 и 15/00)
 • Закон о удружењима и фондацијама ("Службени гласник Републике Српске" број 52/01)
 • Закон о административним таксама и накнадама ("Службени гласник Републике Српске" број 37/01 и 52/01)
 • Закон о финансирању политичких странака из буџета Републике, општине и града ("Службени гласник Републике Српске", број 17/00)
 • Изборни закон Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 34/02, 35/03 и 24/04)
 • Закон о печатима ("Службени гласник Републике Српске", број 17/92 и 63/01)

Званична презентација Владе Републике Српске. Сва права задржана.