Päivälehti ja sen seuraaja Helsingin Sanomat syntyvät

Helsingin Sanomain edeltäjä Päivälehti perustettiin vuonna 1889 nuorsuomalaisten sanomalehdeksi. Nuorsuomalaisuus oli aatesuunta, joka kehittyi 1800-luvun lopulla fennomaanisen (suomenmielisen) liikkeen piirissä. Radikaali ja vapaamielinen nuoriso erkani omaksi ryhmäkseen varovaisemmista vanhasuomalaisista. Nuorsuomalaiset halusivat pitkälle meneviä uudistuksia poliittisen demokratian, suomen kielen aseman ja suomalaisen kulttuurin edistämiseksi.

Päivälehden perustajat, lehdentoimittaja Eero Erkko (s. 1860) sekä kirjailijat Juhani Aho (s.1861) ja Arvid Järnefelt (s.1861), lukeutuivat nuorsuomalaisiin. He olivat allekirjoittajia kiertokirjeessä, jolla syyskesällä 1889 kerättiin takaussitoumuksia uuden suomenkielisen lehden perustamiseksi Helsinkiin.
 1889-1917 | 1918-1938 | 1939-1944 | 1945-1964 | 1965-1989 | 1990-1999 | 2000-2003 | 2004 | 2005- 
 1 | 2 | 3 | 4