Pravý Blok [CNW:Counter]

Petr.Cibulka@PravyBlok.cz
Petr Cibulka
Dnes je: 21.07.2006  | Zpět na domovskou stránku | Seznam témat | Download | Odkazy |  
PRAVÝ BLOK 
 • AKTUALITY
 • O nás
 • Programy
 • Dokumenty
 • Rozhovory
 • Publicistika
 • Duchovní a mravní politologie
 • Přihláška
 • Kontakty
 • O předsedovi
 • Krajské organizace
 • English Versions
 • Podpisové akce
 • Diskusní fórum
 • NAŠE ANKETA 
  Existuje Bůh?

  Ano 
   (83927 hl.)
  Spíše ano 
   (1995 hl.)
  Spíše ne 
   (1625 hl.)
  Ne 
   (689333 hl.)
  Nevim 
   (2022 hl.)

  Hlasů celkem: 778902

  ŘOZŠÍŘENÉ FUNKCE 
 • Přehled všech anket
 • 100 nejčtenějších článků
 • Rozšířené vyhledávání
 • Aktualizovaný životopis předsedy politické strany Pravý Blok - strana za ODVOLATELNOST politiků, REFERENDA a PŘÍMOU demokracii WWW.CIBULKA.NET
  Vydáno dne 26. 06. 2005 (3418 přečtení)  PŘEDSEDA
  politické strany
  Pravý Blok
  - strana za ODVOLATELNOST politiků,
  NÍZKÉ daně, MINIMALIZACI byrokracie, SPRAVEDLIVOU justici,
  REFERENDA a PŘÍMOU demokracii
  WWW.CIBULKA.NET


  ŽIVOTOPIS PETRA CIBULKY

  Narodil se 27. 10. 1950 v Brně. Devítiletku dokončil v Brně-Komíně, kde absolvoval už v roce 1962 své první střety s komunistickým režimem pro své demokratické prozápadní smýšlení. Velmi aktivně se v Brně zúčastnil protisovětských demonstrací v srpnu 1968 a protisovětských a protikomunistických demonstrací v roce 1969. Zatčení a uvěznění se tehdy dokázal vyhnout. Poté maturoval na SVVŠ (gymnáziu) a na Střední průmyslové škole stavební. Vysokoškolské vzdělání nedokončil z politických důvodů, kdy odmítl komunistické lži, obsažené v "Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti". Od přelomu 60. a 70. let se začal aktivně podílet na ilegálním rozšiřování západní kultury v okupovaném Československu. Tuto činnost postupem let stále prohluboval a dokázal ji rozšířit do celorepublikového měřítka. Roku 1973 objevil existenci Jazzové sekce Svazu hudebníků ČR, orientující se čím dál víc na alternativní myšlenkové a kulturní proudy, které se postupem času staly pro komunistický režim vysoce nežádoucí, což vedlo k přímým policejním a justičním represím. V Jazzové sekci Petr Cibulka aktivně pracoval až do konce komunistické diktatury. V polovině 70. let pak konečně narazil na výsledky práce nekompromisního českého kulturního undergroundu, soustředěného kolem Ivana Jirouse a skupin Plastic People, DG307 a dalších, jejichž východiska a tvorba ho v moři znormalizované komunistické "kultury" okouzlily.

  Po návratu z vojenské presenční služby, kterou vykonával v hodnosti vojína v letech 1975-77 - kde ho zastihl monstrproces s aktivisty českého undergroundu, na to navazující vznik volného sdružení odpůrců komunistické diktatury Charta77 a následná režimní protiakce Anticharty, podpořená všemi, kdo tehdy v okupovaném Československu na oficiální scéně něco znamenali - se mu podařilo navázat přímé osobní spojení s okruhem prvních signatářů Charty77 a pražským jádrem českého undergroundu.

  Od tohoto zlomového okamžiku už nepracoval na poli obrany lidských práv a svobod, pojímaných v nejširším smyslu toho slova, nikdy v osamocení. Na druhé straně se stal velmi rychle cílem komunistického teroru, který ho dostal mezi 15. dubnem 1978 až 14. říjnem 1988 pětkrát do vězení, kde strávil v nelidských podmínkách komunistických věznic a koncentračních táborů skoro pět let (přesně 59 měsíců). Všechny základní informace je možno najít v dokumentech Charty77 a ve sděleních Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS) z let 1977-1990, které jsou dnes k disposici na Internetu na adrese http://www.cibulka.net/77/index.htm. Podrobnosti pak Petr Cibulka popsal ve svém obsáhlém rozhovoru "Tři večery s Petrem Cibulkou: KDO CHCE BOJOVAT, HLEDÁ ZPŮSOBY, KDO NECHCE BOJOVAT, HLEDÁ DŮVODY!" z jara 1987, který je k disposici rovněž na Internetu na http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2004042301.

  Ze zatím posledního uvěznění, kdy mu hrozilo za vydávání a distribuci komunisty zakázaného literárního a hudebního samizdatu až 10 let, byl Petr Cibulka propuštěn deset dní po "sametové revoluci" 17. listopadu, tedy 26. listopadu 1989 a během dvou dní se s maximální intenzitou zapojil do práce Občanského fóra v Brně, kde se stal vedoucím Informačního a tiskového centra OF (ITC). Po 10 týdnech došlo v brněnském OF k zásadnímu rozporu ve věci postoje k dalšímu působení komunistických kádrů ve vedoucích pozicíh, který přerostl rámec Brna a řešil se na všech úrovních OF. Tento spor, známý jako spor Šabata - Cibulka, byl rozhodnut až masovými demonstracemi občanů v centru Brna, které donutily komunistické vedení města, vládnoucí s podporou "revolučního" OF a všech "revolučních" (post) komunistických masmédií, nakonec odstoupit. Podrobnosti těchto dodnes utajovaných události jsou k disposici na Internetu v dokumentu 1990.03.18.: TAJNÁ KAPITOLA Z NAŠÍ NEDÁVNÉ HISTORIE: KDYŽ LEŽ A NENÁVIST ZVÍTĚZILY POD VEDENÍM PRESIDENTA VÁCLAVA HAVLA NAD PRAVDOU A LÁSKOU: http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2004042302 .

  Od tohoto okamžiku se Petr Cibulka opět dostal pod drtivým politickým tlakem (post) komunistického vedení vládnoucího "revolučního" OF a všech tehdejších sdělovacích prostředků, které nevynechaly jedinou příležitost ho pošpinit a zdiskreditovat, velmi rychle do stejné posice, ve které byl do 17. listopadu 1989, kdy tento privatizační puč KGB-GRU u nás započal. To vedlo Petra Cibulku v létě 1990 k rozhodnutí založit na troskách protikomunistického křídla OF v Brně nadaci "Nezávislé informační a tiskové centrum na podporu demokratických iniciativ", vlastnící malou tiskárnu, zařízenou technickým vybavením, poskytnutým aktivními exilovými skupinami odpůrců komunismu, aby mohl pokračovat v tom co dělal před listopadem a v období sporů v Občanském fóru, tedy v šíření necenzurovaných politických informací a myšlenek. V letech 1990 - 1991 pak spolu s jinými založil pozdější týdeník Necenzurované noviny s celostátním působením. Jejich informační a myšlenkový obsah, který je dnes k disposici na Internetu, patří s odstupem 15-ti let k tomu daleko nejkvalitnějšímu a nejpravdivějšímu, co zde bylo od roku 1990/91 až do dnešního dne publikováno.

  Nejznámějším skutkem Necenzurovaných novin bylo vydání seznamu důstojníků a spolupracovníků komunistického Gestapa, tzv. Státní bezpečnosti, později i všech členů Politbyra a Ústředního výboru Komunistické strany Československa od roku 1945 do roku 1990, dále vyznamenaných důstojníků komunistických SS Lidových milicí 1948 - 89, důstojníků KGB a GRU, působících v České republice, tisíců komunistických soudců a prokurátorů, působících dodnes v české justici, komunistických a estébáckých kádrů dnešního ministerstva zahraničí, atd.

  Za své aktivity po 17. listopadu 1989 Petr Cibulka absolvovat mnohonásobně více policejních vyšetřování a soudních procesů, než v dobách otevřené komunistické diktatury a sovětské okupace. Jednalo se o stovky policejních výslechů nebo soudních jednání! Stal se tak nejčastěji trestně stíhaným a souzeným člověkem v České republice a zřejmě i na celém světě. Stejně drtivému tlaku musel čelit i v ekonomické rovině, kde se ho držitelé polistopadové (post) komunistické moci pokoušeli v tichosti umlčet hospodářsky a to téměř za každou cenu. Za tímto účelem na něj a na všechny jeho politické, ekonomické a novinářské aktivity založila civilní tajná služba StB-BIS už v roce 1992 objektový svazek, vedený stejným operativním důstojníkem komunistické StB - BIS, který, ho terorizoval v dobách přímé a nezastřené komunistické diktatury a sovětské okupace. Podrobnosti viz dlouhý soubor usvědčujících dokumentů Petr Cibulka kontra vládnoucí kriminální „elity“, jejich stát a masmédia v přímém přenosu: Skuteční bojovníci za svobodu a demokracii žijí nebezpečně!
  http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005031301


  Nejpopulárnější je v současné době jeho internetová databáze všech výše uvedených kategorií nositelů komunistické diktatury a sovětského okupačního režimu, propojená se současnou privatizační, podnikatelskou a finanční "elitou" České republiky, obsaženou v Obchodním rejstříku Ministerstva spravedlnosti ČR. Toto propojení spolehlivě ukazuje, kdo v této republice ve skutečnosti i nadále vládne. Za tento čin si Petr Cibulka opět vysloužil negativní pozornost držitelů současné politické moci a hrozí mu za to trest vězení 3 roky a finanční pokuta 20 milionů Kč (viz série článků Petr Cibulka kontra státní Úřad na ochranu osobních údajů! Radši se dám zase zavřít, říká Petr Cibulka... http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005041801, NECENZUROVANÉ NOVINY 20/2000 a další).

  Petr Cibulka po celou dobu komunistické diktatury pracoval v dělnických profesích, jako je důlní měřič, ve věznicích, kde mu komunisté zničili zdraví, jako strojní brusič skla, po propuštění jako měřič Geofyziky Praha, topič, knihař... Po 17. listopadu jako vedoucí Informačního a tiskového centra OF, vedoucí tiskárny a šéfredaktor Necenzurovaných novin.

  Před 17. listopadem byl činný v pražské Jazzové sekci (1973-89), Chartě77 (1977- do současné doby), ve Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných (1985 - do současné doby) a Hnutí za občanskou svobodu (1988 - do dnešní doby). Po 17. listopadu byl v Občanském fóru (1989-90), členem Klubu angažovaných nestraníků (1991-92). Podrobnosti popsal později ve své knize zásadního informačního významu "Tak pravil Petr Cibulka - Odpověď vládnoucímu komunistickému dobytku", kterou vydalo v roce 1999 ve vysokém nákladu renomované olomoucké nakladatelství Votobia k 10. výročí 17. listopadu. Přes ostré publikační embargo ze strany všech českých (post) komunistických masmédií se mu podařilo společně s nejdůležitějším současným českým filosofem Janem Kozákem a nezávislou masmediální analytičkou PhDr.Miloslavou Jebavou publikovat své nejdůležitější filosofické analýzy naší současnosti, jejich problémů a navrhovaných řešení v parlamentním sborníku LIDSKÁ SPOLEČNOST, MÉDIA A STÁT, který je k disposici na Internetu na adrese http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005021301.

  Je třeba zdůraznit, že bez všestranné pomoci své matky Věry Cibulkové, politické vězeňkyně komunistické diktatury a sovětské okupace, by tohle všechno nikdy nedokázal.

  22. června 2000 byl Petr Cibulka zvolen předsedou politické strany Pravý Blok, která přijala jeho známý politický program přímé demokracie, spojené s kontrolou politické moci shora, jako Preambuli svého politického programu. Za Pravý Blok kandidoval už 12. listopadu 2000 do senátu za Prahu 8 s volebním programem "VŠECHNA MOC PRO VŠECHNY" a díky tomuto programu, originální volební kampani dlouhých sérií veřejných diskusních mítinků, zorganizované za částku 25 000, - Kč a velkému osobnímu nasazení jeho rodiny a celého volebního týmu, zde dosáhl proti nejsilnějším parlamentním stranám pozoruhodného výsledku, když ze šesti kandidátů získal 14,10% ze všech odevzdaných hlasů. Podobného úspěchu pak Petr Cibulka dosáhl i v doplňovacích senátních volbách v Brně v roce 2003, kdy z osmi kandidátů získal 13,30% odevzdaných hlasů. Podrobnosti o podmínkách, za jakých tehdy vedl tuto volební kampaň, se dozvíme ve zprávě TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ PETRA CIBULKY: SENÁTNÍ VOLBY 2003 - V BOJI MEZI DOBREM A ZLEM, PRAVDOU A LŽÍ, NELZE BÝT NEUTRÁLNÍ A PŘITOM ZŮSTAT SLUŠNÝ!!!
  http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2003111701

  Tento volební program nebo lépe řečeno, toto životní krédo Petra Cibulky, promítnuté do politického programu zásadního SYSTÉMOVÉHO a HODNOTOVÉHO charakteru, se odlišuje ve všem podstatném od standardní politické nabídky ostatních politických stran. Zejména tím, že tento politický program stojí na dvou základních pilířích, zbavujících držitele politické moci jejich stávající nekontrolovatelné moci nad námi: Jsou to jednak staletími osvědčené politické mechanismy americké a švýcarské PŘÍMÉ demokracie, zajišťující účinnou kontrolu stávající moci ZDOLA, tedy ze strany všech občanů - daňových poplatníků, a to cestou snadné a rychlé odvolatelnosti politiků a jednak kontrola držitelů politické moci SHORA, tedy ze strany duchovně, morálně a profesně nejvyspělejších bytostí tohoto národa a této planety (do určité míry obdoba britské horní komory parlamentu - Sněmovny lordů nebo různých theokratických systémů). Viz PROGRAM "SYSTÉMOVÁ OBRANA PROTI SYSTÉMOVÉMU ÚTLAKU SVOBODNÝCH OBČANŮ TOHOTO SVĚTA VE ČTYŘECH OBRAZECH aneb JAK SE ZBAVIT PADOUCHŮ!"
  http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2003051202

  V tomto politickém programu, jehož volební podoba NEVĚŘÍTE POLITIKŮM A JEJICH NOVINÁŘŮM? NO KONEČNĚ! VĚŘME SAMI SOBĚ!!! je k disposici na http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2004120101, Petr Cibulka zkoncentroval veškeré svoje politické úsilí a zkušenosti uplynulých více než čtyř desítek let, kdy se snažil napomoci, ať už sám, nebo jako aktivista Charty77 a později jako vydavatel Necenzurovaných novin, vytvoření takového politického, duchovního a mravního systému, který by jednak dokázal zabránit nastolení jakékoliv budoucí diktatury lidí nad lidmi a jednak by byl schopen positivně podpořit vytváření takové společnosti, ve které by bylo výhodné být poctivým k sobě i druhým, pracovitým, iniciativním, podnikavým, samostatným, zodpovědným, nesobeckým atd. atd. Naopak by v takovém systému bylo velmi nevýhodné být líným, zlodějem, podvodníkem, parasitujícím na druhých, sobcem, starajícím se jenom sám o sebe, nezodpovědným, nesamostatným atd. Ústředním mottem jeho politického, hodnotového a duchovního systému je positivně orientovaný svobodný občan - svobodný daňový poplatník a dosažení tohoto cíle je v jeho politickém programu podřízeno vše.

  ***

  KDO NEKLADE
  ZLU ODPOR,
  STÁVÁ SE
  JEHO OBĚTÍ!

  Veškeré další informace o dnešních vládnoucích kriminálních "elitách", a to napříč všemi mocenskými, finančními, politickými, vládními a parlamentními skupinami, ale i celými politickými stranami, najdeme na: http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2003051201, a dále pak v rozsáhlém souboru vzájemně souvisejících hlubokých domácích i geopolitických systémových analýz "KRIMINÁLNÍ ELITY POD OCHRANOU SVÉHO CENTRALIZOVANÉHO KRIMINÁLNÍHO STÁTU A SVÝCH CENTRALIZOVANÝCH KRIMINÁLNÍCH MASMÉDIÍ: VZÁJEMNĚ SOUPEŘÍCÍ ALE PŘESTO PROVÁZANÉ INTERNACIONÁLY!" na http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005022205  ***

  JAK TOHLE VŠECHNO MŮŽEME VELICE SNADNO A RYCHLE PŘI OBRANĚ SVÝCH PŘIROZENÝCH PRÁV A SVOBOD SAMI KE SVÉMU PROSPĚCHU ZMĚNIT:

  1) PROGRAM "SYSTÉMOVÁ OBRANA PROTI SYSTÉMOVÉMU ÚTLAKU SVOBODNÝCH OBČANŮ TOHOTO SVĚTA VE ČTYŘECH OBRAZECH aneb JAK SE ZBAVIT PADOUCHŮ!" Běžme tentokrát VŠICHNI k volbám, ale pokud nechceme být ZNOVU obelháni, podvedeni a okradeni, NEVOLME parlamentní strany!!!
  http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2003051202

  2) NEJBLIŽŠÍ ŠANCE VŠECHNO ZMĚNIT JSOU PARLAMENTNÍ VOLBY: Petr Cibulka, viz http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005031301 a politická strana Pravý Blok - strana za ODVOLATELNOST politiků, REFERENDA a PŘÍMOU demokracii WWW.CIBULKA.NET, viz http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2004080701, nabízí rešení! Podpořme společně politický a volební program hlubokých hodnotových a systémových změn, tedy program švýcarské a americké PŘÍMÉ demokracie "NEVĚŘÍTE POLITIKŮM A JEJICH NOVINÁŘŮM? NO KONEČNĚ! VĚŘME SAMI SOBĚ!!!"
  http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2004120101

  3) CO DĚLAT, TADY A TEĎ! NALÉHAVÁ VÝZVA NEZNÁMÉMU NÁVŠTĚVNÍKOVI NAŠICH WWW.CIBULKA.NET, KTERÝ NEVĚŘÍ POLITIKŮM A JEJICH NOVINÁŘŮM A CHCE S TÍM NĚCO UDĚLAT!
  http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005050401

  4) Proč máme jít tentokrát VŠICHNI k volbám, ale NEVOLIT žádnou parlamentní stranu vládnoucí (post) komunistické kriminální fízlokracie!!!
  http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005051108
  V BOJI MEZI DOBREM A ZLEM,
  PRAVDOU A LŽÍ,
  NELZE BÝT NEUTRÁLNÍ
  A PŘESTO ZŮSTAT SLUŠNÝ!!!


  [ Celý článek! | Autor: Petr Cibulka | Počet komentářů: 19 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek )

  PETR CIBULKA  
  STB ON-LINE 
  NECENZUROVANÉ NOVINY 
  ROČNÍK 2001
  ROČNÍK 2000
  ROČNÍK 1999
  ROČNÍK 1998
  ROČNÍK 1997
  ROČNÍK 1996
  ROČNÍK 1995
  ROČNÍK 1994
  ROČNÍK 1993
  ROČNÍK 1992
  ROČNÍK 1991
  Fultextové vyhledávání
  v ročnících 1991-2001

  Archiv Necenzurovaných Novin
   
 • Charta 77
 • V.O.N.S. | archiv
 • V.O.N.N. | archiv
 • Kultura v Ilegalitě | archiv
 • Nakladatelství SAMIZDAT
 • STB ON-LINE Diskusní fórum Pravého Bloku RDF Site Summary

  Kdo bude bez na?eho souhlasu a bez pozměny ?ířit na?e materiály, stává se na?im nejlep?ím přítelem!
  © 2003, Pravý Blok. V?echna práva vyhrazena.