www.miljo.fi - Statens miljöförvaltning
Gå in i texten   Suomeksi |  In English  
 

Statens miljöförvaltnings webbtjänst | Presentation
       Avancerad sökning
 
 
Miljöministeriet | De regionala miljöcentralerna | Miljötillståndsverken | Finlands miljöcentral | Statens bostadsfond

PRESSMEDDELANDEN

Dagarna för Europas byggnadsarv presenterar platser för avfärd och ankomst (MM 29.8.2006)

I höst firas Dagarna för Europas byggnadsarv med ett gemensamt tema för Sverige, Norge, Estland och Island. Blickarna riktar sig mot olika träffpunkter och trafikens knutpunkter. På 48 orter i olika delar av Finland kan man bekanta sig med platser för avfärd och ankomst. Merparten av programmet koncentrerar sig på andra veckoslutet i september den 8-10.9.2006.

Minister Enestam besöker Polen den 25-27.8.2006 (MM 24.8.2006)

Typgodkännande av byggprodukter överförs till VTT (MM 23.8.2006)

Miljöministeriet har auktoriserat Statens tekniska forskningscentral (VTT) att verka som institution som beviljar typgodkännanden. Behandling av ansökningar och fattandet av beslut om typgodkännanden överförs stegvis till VTT från och med den 1.9.2006. Man ville utkontraktera typgodkännandeverksamheten i sin helhet till en statlig organisation, som har en mångsidig och bred erfarenhet av byggprodukter.

En fågelrik vik av internationellt värde har skyddats i Pernåviken (Nyland 23.8.2006)

Nylands miljöcentral har inrättat en internationellt värdefull fågelrik vik i Pernåviken som naturskyddsområde. Miljöcentralen har också inrättat nio mindre skyddsområden på kommunens mark i Kyrkslätt.

Mera pressmeddelanden

OLJEBEKÄMPNING

Finland stöder bekämpning av oljeskador i Libanon

SKOGSBRÄNDERNA I RYSSLAND

Animerad prognos över spridningen av partiklar

MEDBORGARNAS ALGLINJE

Under sommaren betjänas allmänheten av Medborgarnas alglinje 01080 8898 vardagar kl. 9.00 – 15.00.

Om du misstänker att du har symptom som orsakats av blågröna alger, ta kontakt med Giftinformationscentralen (09) 471 977 (24 h/dygn).

Algaktuellt

 

 
EU-ORDFÖRANDESKAPET
 
GENVÄGAR
 
HÅLLBAR UTVECKLING
 
DELTAGANDE
 
VATTENSITUATIONEN
 
ALGSITUATIONEN
 
STATISTIK
 
TESTA DINA KUNSKAPER OM KEMIKALIER

Spela Riskspelet!

Spela Riskspelet!

 

© Copyright Statens miljöförvaltning  | Om vår webbtjänst | Ge respons | Kontaktinformation