Het project “Het GROENE GOUD” is geďnitieerd naar aanleiding van de opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om onder andere de hennepteelt te ontmoedigen. 

Deze ontmoediging is noodzakelijk omdat er door de huidige teelt van hennep een over het algemeen zeer goed en steeds beter product gemaakt wordt.  Door de huidige teelt is er vaak  een zeer hoog gehalte van THC (werkzame verslavende stof) in de hennep vast te stellen. Hierdoor is het gebruik niet meer zo onschuldig als wordt verondersteld,  is het schadelijk voor de gezondheid en werkt het verslaving steeds meer in de hand. 

Verder bestaat het vermoeden dat er grote criminele bendes achter de organisatie en exploitatie van de hennepteelt zitten.  Deze criminelen nestelen zich ook steeds meer in onze omgeving wat voor hen, tot dusver, een relatief veilig werkgebied was. Mensen die verkeren in deze kringen schuwen het plegen van misdrijven en het toepassen van geweld niet. Geld en macht is wat hen vaak drijft. 

Door een collectieve samenwerking van diverse partners willen wij de illegale wietteelt in onze leefomgeving ontmoedigen en gaan we over tot de opsporing en ontmanteling van criminele bendes die zich  schuldig maken aan de teelt van hennep en het plegen van allerlei misdrijven die hieraan zijn gerelateerd.