Copyright © Lena Peterson

Lexikon över urnordiska personnamn

...är ett alfabetiskt lexikon över de personnamn som förekommer i källor från perioden ca Kristi födelse till ca 700 e. Kr.

Källorna är: urnordiska runinskrifter, nordiska -lev-namn och den fornengelska dikten Beowulf.

Öppna lexikon (PDF-format)


Skicka gärna synpunkter till Lena.Peterson@nordiska.uu.se

Du behöver Acrobat Reader version 5.0 eller högre för bästa PDFåtergivning. Ny version av Acrobat Reader finns att hämta hos Adobe.