MITOVI O MENTALNIM POREMEĆAJIMA I "STIGMA" VEZANA ZA NJIH SU PREPREKA ZA LEČENJE

 

Devedesete godine prošlog veka su bile proglašene "decenijom mozga" zbog toga što je tih godina bio postignut veliki napredak u istraživanju mozga i moždanih funkcija. Uprkos ovoj činjenici, i dalje postoji mnogo praznoverica, straha i neznanja vezanih za shizofreniju i druge mentalne poremećaje.

 

Reč "stigma" koja se upotrebaljava u kontekstu shizofrenije znači kaljanje nečije reputacije, defekt, sramotu i nešto od čega se treba stideti. Ljudi sa shizofrenijom i njihove porodice često pate od "stigme".

Shizofrenija je medicinsko oboljenje, ona nije ničija greška niti iko treba da se oseća krivim zbog nje. Zašto onda takva "stigma" postoji?

 

ˇ         Neznanje

Neki ljudi se plaše od shizofrenije zato što ne shvataju šta se dešava kada je mozak pogođen ovakvom bolešću. Može ih takođe biti strah od ponašanja koje primećuju ili o kome čuju. Nepoznato je šta prouzrokuje strah i odbijanje.

 

ˇ         Strah od nasilja

Neki ljudi misle da su ljudi sa shizofrenijom nasilni. Istina je da su oni obično stidljivi, da se plaše drugih, i da su prilično povredljivi. Velika i teška samoća je osećanje koje je najčešće prisutno kod ljudi sa shizofrenijom.

 

 

"STIGMA" KAO PREPREKA LEČENJU

 

"Stigma" od mentalnog poremećaja može da spreči ugroženu osobu da potraži pomoć i lečenje. Takva osoba može posegnuti za drogama u pokušaju da sakrije ili olakša simptome umesto da potraži stručnu pomoć. Slično tome, nedostatak znanja i strah od mentalnih oboljenja može da natera roditelje i druge članove porodice da poriču činjenicu da nešto ozbiljno nije u redu s njihovim sinom ili ćerkom, bratom ili sestrom.

PREDRASUDE I REALNOST