Invitatie de participare la procedura de atribuire a contractului de PUBLICITATE MEDIA prin "cerere de oferte"

Programul județean pentru acordarea de finanțări nerambursabile activităților nonprofit de interes general pe anul 2006

Anunt de participare la concurs pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului propriu al Consiliului judetean Vaslui

Hotararea nr 72 privind aprobarea listei cu spatiile medicale precum si cu spatiile conexe în care functioneaza Policlinica stomatologica din municipiul Vaslui, proprietate privata a judetului Vaslui si în administrarea Consiliului judetean, ce urmeaza sa fie vândute

 

CONSILIUL JUDETEAN

 

Consiliul judetean este autoritatea administratiei publice locale, constituita la nivel judetean, pentru coordonarea activitatii consiliilor comunale si orasenesti, in vederea realizarii serviciilor publice de interes judetean.

Consiliul judetean este compus din consilieri alesi prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat, in conditiile stabilite de Legea privind alegerile locale.

Consilierii judeteni - În aceasta sectiune gasiti informatii despre membrii alesi ai Consiliului judetean Vaslui .

Regulamentul de organizare si functionare a consiliului judetean.

Atributiile Consiliului judetean asa cum sunt definite în Legea 215/2001

Acte privind Consiliul judetean - Aceasta sectiune cuprinde documentele care reglementeaza activitatea consilierilor judeteni si hotarârile pe care le-au adoptat

Organigrama - prezinta directiile, serviciile si birourile din cadrul Consiliului judetean Vaslui, relatiile de subordonare si atributiile acestora

Institutii subordonate - institutii coordonate de Consiliul judetean Vaslui

 Conducerea
Consilierii
Comisii
Regulament
Organigrama
Atributii
Institutii subordonate
Declaratii de avere
Situatia apartenentei politice a alesilor locali

Anunturi

Hotarari
Statutul judetului Vaslui
PATJ Vaslui