Free Java applets provided by
Website Abstraction

 

 

 

 

 

 

 

|Pan| |Pasivna masturbacija| |Pedofilija| |Penis| |Perverzija| |Pervigilija| |Pesma nad pesmama| |Petoknjižje| |Pigmalion| |Pindar|

|Planiranje porodice| |Ples| |Pojas nevinosti| |Poliandrija| |Poligamija| |Poliginija| |Poljubac| |Polna igra| |Polne bolesti|

|Polni nadražaji| |Polni nagon| |Polni odnos| |Polni odnos pre braka| |Polni problemi| |Polni stid| |Polni ud|

|Polni život| |Polno prenosive bolesti| |Polno uzbudjenje| |Polno uživanje| |Polucija| |Pornografija| |Poslanice apostola Pavla|

|Potencija| |Povrede pri snošaju| |Predigra| |Prekinuti snošaj| |Pre Homerova Grčka| |Prepucijum| |Preuranjena ejakulacija|

|Priča o spermatozoidu| |Prijap| |Prijapizam| |Produženi snošaj| |Promiskuitet| |Prostitucija|

|Prostitucija u starom Rimu| |Prostitucija u starom Egiptu| |Prostitutka| |Protivprirodni blud| |Prvi greh| |Psihoanaliza|

|Pubertetska kriza| |Pubis| |Punalua brak|

Poliginija

(grč. poly - mnogi, gynia - žena) Višeženstvo, pojava uspostavljanja polnih odnosa jednog muškarca sa više žena.