homeparsellhager i osloforskningsprosjektetlitteraturlinker

Forskningsrapporten "Parsellhagedyrking i Oslo - en statusoversikt" (ISBN 82-8053-000-2) sammenfatter hovedfunnene fra en spørreundersøkelse som ble gjennomført blant Oslos parsellhagedyrkere høsten 1999. Initiativet til undersøkelsen ble tatt av Siri Haavie, som også har stått for innsamlingen og analysen av datamaterialet. Osloforskning og flere etater i Oslo kommune har bidratt med økonomisk støtte til prosjektet. Rapporten kan bestilles fra Siri Haavie. Nedenfor finner du en komplett versjon av rapporten i PDF-format (20 Mb), og en Word-versjon uten illustrasjoner og der flere figurer mangler. Du finner også et sammendrag av hovedfunnene fra undersøkelsen, en artikkel om parsellhagedyrking fra tidsskriftet PLAN, en kronikk om parsellhagedyrking fra Aftenposten og et foredrag på engelsk om parsellhagedyrking.

Sammendrag av hovedfunnene

English summary

PDF formatet er på 20 mb (cross-plattform)

Word formatet på under 1mb. (Sit versjon - mac brukere)

Word formatet på under 1mb. (Zip versjon - pc brukere)