Rahvusvaheline Artur Kapp'i Ühing Rahvusvaheline Artur Kapp'i Ühing Rahvusvaheline Artur Kapp'i Ühing Rahvusvaheline Artur Kapp'i Ühing
Rahvusvaheline Artur Kapp'i Ühing   eesti keeles in english | auf deutsch | suomeksi | no pyccku   Otsing
    Rahvusvaheline Artur Kapp'i Ühing
Lembitu pst 42 Suure-Jaani 71502 Viljandimaa Eesti Vabariik
Registrikood 80159157
 
e-post: kappiyhing@suure-jaani.ee
 
telefon 437 1145, faks 437 1271
Arvelduskonto nr 10220023617017 Eesti Ühispangas
 
 ÜHINGUST
 ARTUR KAPP
 ÜRITUSED
 MUU TEGEVUS
 LINGID
 UUDISED
 KÜLALISELE
Mittetulundusühingu asutasid 26. oktoobril 2001. aastal Suure-Jaanis 48 asutajaliiget Suure-Jaani linnast (20), Tallinnast (12), Suure-Jaani vallast (6), Viljandist (5), Olustvere vallast (2), Keilast (1), Tartust (1) ja Viiratsi vallast (1).

Ühingu eesmärgiks on Artur Kapp'i heliloomingu propageerimine ja levitamine, samuti teiste Suure-Jaani piirkonnaga seotud loovisikute elu ja tegevuse tutvustamine.

Oma eesmärkide saavutamiseks tegeleb ühing:
  • Artur Kapp'i elu ja tegevuse uurimisega, heliloomingu tutvustamise ja avaldamisega, kontsertide, festivalide ja konkursside korraldamisega;
  • Suure-Jaani piirkonna väljapaistvate loovisikute elu ja loomingu propageerimisega.
Ühingul on õigus anda välja trükiseid ja helikandjaid, korraldada kontserte, festivale, konverentse ja muid üritusi, luua fonde, anda välja stipendiume, toetusi ja auhindu.
   
Lehekülje valmimist toetas Eesti Kultuurkapital
 © Rahvusvaheline Artur Kapp'i Ühing