<div align="center"><h1>Miasto :: Kolei</h1><br><h3>Strona o tematyce kolejowej. Piktogramy PKP, oznaczenia taboru itp.</h3><br>Strona znajduje się pod adresem <a href="https://web.archive.org/web/20061210011446/http://www.free.of.pl/s/samek/">http://www.free.of.pl/s/samek/</a></div>