¦ Norsko ¦ Finsko ¦ Island ¦ Itálie ¦ Kypr ¦ Rakousko ¦ Řecko ¦ Dánsko ¦ Polsko ¦ Švédsko ¦ Švýcarsko ¦ Portugalsko ¦ Nizozemí ¦ Slovinsko ¦ Tunisko ¦ Venezuela ¦ Kuba ¦ Irsko ¦
Cestovní kanceláře Kudrna
¦ Evropa ¦ Asie ¦ Austrálie ¦ Severní Amerika ¦ Střední Amerika ¦ Jižní Amerika ¦ Afrika ¦

Přidat stránku do vlastního menu Nápověda
Login: Heslo:

Digitální mapa ČR
Hrady a zámky
Ubytovací zařízení
Turistické oblasti
-> Možnosti spolupráce
Turistické lokality
Turistické trasy
Virtuální turistika
Státy světa - info
Fotogalerie
Pohlednice, i-přání
Články a příspěvky
Pořádané akce
Prodej zájezdů
Moje Turistika.cz
Možnosti spolupráce
Reklama, inzerce
Vyhledávací centrála
O projektu Turistika
Kontakt, spolupráce

Zasílání novinek

Cestovní kanceláře Kudrna

Novinky na serveruAnketa pro Vás
Jaké dovolené dáváte přednost?

Zahraniční, hotel
  18%
Zahraniční, poznávací
  19%
Tuzemská, hotel
  13%
Turistická putování
  35%
Nejezdím na dovolenou
  15%

Ikonka pro Vás
Spolupráce
Sekce obsahuje celkem 109 oblastí. 53 v ČR, 43 v SR a 13 v ostatních státech.
Vaše oblíbené položky


 Možnosti oblasti, rychlá volba 
Zobrazit všechny fotografie


Střední Morava - Haná

Rychlé vyhledávání v oblasti:
Doporučená ubytování v oblasti:
Popis oblasti

Fotografie z oblastiDalší turistické oblasti:


Umístění oblasti:
Popis oblasti
V samém srdci Moravy leží turistický region Střední Morava - Haná. Rozkládá z větší části v olomouckém kraji, pouze menší část na východě zasahuje do kraje zlínského. Na západě sousedí s Moravským krasem, na jihu se Slováckem, na východě ho lemují Bílé Karpaty a Valašsko a na severu hraničí s Moravskou bránou, Oderskými vrchy a Nízkým a Hrubým Jeseníkem. Podstatnou část jeho území tvoří rovinatá oblast kolem horního toku řeky Moravy. Větší část této oblasti zaujímá velmi úrodná nížina po staletí nazývaná Haná. Nejvyššími místy v této oblasti jsou Stráž (288 m), Jelení kopec (262 m), U kříže (260 m), Vystříbro (289 m) a Benkovský kopec (267 m). Dnešní reliéf byl vytvořen tektonickými, akumulačními a destrukčními jevy. Největší význam při jeho vzniku měly mořské záplavy v neogénu a diluviu a modelace říčními toky po určitém poklesu terénu. Velkou část této oblasti zabírají úrodná pole, ostatní porost tvoří listnaté lesy - habry, olše a duby, místy se kolem toku Moravy vyskytují lužní lesy. Hlavní vodní tepnou, protékající od severu k jihu, je řeka Morava, která po celé trase do svého koryta přibírá četné levostranné i pravostranné přítoky, k největším patří Bečva a Haná. Regionem probíhá hlavní evropské rozvodí, které se dělí na povodí Odry, ta se vlévá do Baltického moře a povodí Moravy, která ústí do Dunaje a vlévá se do Černého moře. Hranici připomíná památník, stojící na kopci Stráž u silnice E462 mezi Bělotínem a Hranicemi na Moravě. Oblast má teplé podnebí s roční průměrnou teplotou 8 oC, průměr ročních dešťových srážek se pohybuje kolem 600 mm. Počet dnů se sněhovou pokrývkou je cca 40 - 50, počet letních dnů se pohybuje kolem 50 - 70. Vítr zde vane převážně severozápadní.
Archeologické nálezy dokazují, že oblast střední Moravy a Hané byla osídlena již v nejstarších dobách. Byly zde nalezeny pozůstatky stanic lovců mamutů – Mladečské jeskyně a Předmostí u Přerova. Osídlení Kelty dokazují četná keltská oppida, z pozdější doby byla objevena mnohá slovanská hradiště. Správním a kulturním střediskem v historické době bylo město Olomouc. V době feudalismu zde sídlil markrabě. Pro toto období bylo charakteristickým soupeření o moc mezi církví, českými knížaty, světskou šlechtou a městy. Negativní stránkou tohoto soupeření byl velmi častý útlak poddaných. Husitské revoluční hnutí v této oblasti nedosáhlo takového rozsahu jako v Čechách a stejně tak pozdější rekatolizace probíhala mnohem mírněji. V době feudalismu se rozvíjel zejména obchod a řemeslná výroba a byly zde zakládány také četné rybníky. Koncem 15. a začátkem 16. století se začal v Olomouci rozvíjet knihtisk. K úpadku došlo během třicetileté války, při které byly švédskými nájezdy zničeny stovky obcí a měst. Revoluční rok 1848 posílil národní uvědomění, které se ještě více utvrdilo po vzniku samostatného státu. Po celé toto období zde však panovaly velmi těžké sociální poměry. Dělnické hnutí mělo největší sílu na Přerovsku a Prostějovsku. Za druhé světové války byly nacisty zničeny dvě obce – Veselíčko a Javoříčko.
Pro tuto oblast je charakteristická zemědělská výroba a potravinářský průmysl. Z ostatních oborů je zastoupen také průmysl strojírenský, chemický, oděvní a výroba kožené galanterie.
Turistický region Střední Morava je velmi dobře dostupný jak vlakem - z železničního uzlu Přerov, tak také po dálnici z Prahy a z Vídně.Turistické trasy procházející oblastí:
Doporučené turistické trasy redakcí:
Rešov- Sovinec a zpět   ¦G¦VP¦   (20,8 km, převýšení 270 metrů)
Tvrdkov - Dlouhá Loučka   ¦G¦VP¦   (9,8 km, převýšení 340 metrů)

Ostatní turistické trasy:
Lenička   ¦G¦VP¦   (10,3 km, převýšení 130 metrů)
Lenka   ¦G¦VP¦   (12,0 km, převýšení 139 metrů)
Rešáky   ¦G¦VP¦   (7,3 km, převýšení 150 metrů)
Rešov   ¦G¦VP¦   (7,3 km, převýšení 150 metrů)
Šternberk - Sovinec   ¦G¦VP¦   (16,5 km, převýšení 280 metrů)
Šterrnberk - Těšíkovská kyselka   ¦G¦VP¦   (7,3 km, převýšení 255 metrů)

     
Komentáře k oblasti - Střední Morava - Haná     (2) [ Přidat komentář
CykloWeb 13.05.2005 - 13:40:55    Milan Gazda  

Informační server o cykloturistice a zajímavých místech na Mohelnicku a v okolí Litovelského pomoraví.

[Odpovědět na příspěvek]

www.chriby.cz 13.01.2005 - 21:47:43    www.chriby.cz  

Více informací o Chřibech naleznete na oficiálním portálu oblasti Chřiby - www.chriby.cz

[Odpovědět na příspěvek]
¦Digitální mapa ČR¦Hrady a zámky¦Ubytovací zařízení¦Turistické oblasti¦Turistické lokality¦Turistické trasy¦Virtuální turistika¦Státy světa - info¦
¦Fotogalerie¦Pohlednice, i-přání¦Články a příspěvky¦Pořádané akce¦Internetový obchod¦Prodej zájezdů¦Moje Turistika.cz¦Možnosti spolupráce¦
¦Reklama, inzerce¦Kontakt, spolupráce¦Interaktivní mapy umístění zajímavostí¦Registrace uživatele¦Vytvořit vlastní turistickou trasu¦Vyhledávací centrála¦
¦Všechna práva vyhrazena. © Turistika.cz 1995 - 2005¦


Číslo stránky - 401