La Sankta Biblio

Malnova kaj Nova Testamentoj
Tradukitaj el la Originalaj Lingvoj


La Malnova Testamento

El la Hebrea Originalo Tradukis
Lazaro Ludoviko Zamenhof


La Nova Testamento

de Nia Sinjoro kaj Savanto
Jesuo Kristo