KMV AB

 

   
Bild på hällmålning

Hällmålning vid ingång till blockgrotta på Högberget i Ramsele socken inom Sollefteå kommun.
Foto: Bernt Ove Viklund

  KMV AB, Skutan, Djuphamnsvägen 7,
871 45 Härnösand, lbf@kulturmiljovardarna.se
tel. 0611/ 55 51 52,
070/ 340 41 77

 

PUBLIKATIONER

Viklund, Bernt Ove:

2002, Några av hällmålningarna i västra Ångermanland, Studier i regional arkeologi 2, Hällbilder och hällbildernas rum, Örnsköldsvik.

1999, Älgar målade i älgens eget rike - nyupptäckta hällmålningar i Ångermanland, Tidsspår, Härnösand.

1997, Nyupptäckta hällmålningar i Anundsjö - Fjällsjö- och Ramsele socknar i Ångermanland. Oknytt nr 3-4 1997.

1992, Samiska härdar - en nyupptäckt fornlämningstyp i Anundsjö och Björna socknar, Arkelogi Nolaskogs, Örnsköldsvik. Även i Oknytt nr 1-2, Umeå


Lennart Forsberg

2001, Skorpedsåsen - en norrländsk stenåldersmiljö i Botniabanans spår. Riksantikvarieämbetet/UV Mitt, rapport 2001:15.

2001, Gropjakt - aktiv fångstmetod för älg och ren. Rapport under produktion.

1997, Lappnäset, en yngre järnåldersgård i Nora socken, Ångermanland. Arkeologi i Mittnorden, sid 175-217.


Hem / Vilka vi är / Våra uppdrag / Publik verksamhet / Utbildning