Museu Maritim


[Logotipo-Museo Maritimo]
 


Les Drassanes Reials

Les Drassanes Reials de Barcelona, edifici on s’ubica el Museu Marítim de Barcelona, són una mostra d’arquitectura gòtica civil de gran valor.

LES DRASSANES REIALS DE BARCELONA - HISTÒRIA

El Museu Marítim de Barcelona es troba ubicat a l'edifici de les Drassanes Reials, en la façana marítima de la ciutat i al peu de la muntanya de Montjuïc. Les Drassanes van ser construïdes com a arsenal de galeres al servei de la Corona d’Aragó.

El conjunt, amb més de 700 anys d’història, són un espai encara força desconegut des del punt de vista històric, però amb els projectes de recerca ja en marxa i les excavacions arqueològiques que s’hi faran pròximament el nostre coneixement sobre el conjunt i el seu significat s’ampliaran en un futur immediat.

Els orígens de l’edifici són imprecisos. Es pot iniciar la seva història amb una menció documental datada l’any 1243, però la construcció d'aquest conjunt arquitectònic se situa de fet en el període que transcorre entre els anys 1283 i 1328, primer, i després en una altra fase d’obres entre el 1328 i el 1390. El resultat final és un conjunt regular (quadrat) compost per una successió de naus gòtiques sostingudes sobre pilars de pedra i cobertes amb una teulada de vessants a dues aigües. Un espai cobert però ample, amb llum i espai de treball. Gairebé és un sostre sostingut per palmeres de pedra on s’hi podia treballar sota aixopluc.

Amb posteritat a aquestes dates es realitzen diverses ampliacions, bàsicament tres, adossades al cos original, i que acaben completant el conjunt: el “Porxo Nou” (1390-1415), conegut tradicionalment amb el nom d’edifici de Pere IV; les naus de la Generalitat, adossades a la construcció medieval per llevant entre 1612 i 1618; i la prolongació de les naus gòtiques cap al costat oposat a la línia de mar, fetes als segles XVII i XVIII, i que actualment reben el nom de Sala Comillas.

El conjunt de les Drassanes quedava extramurs de la fortificació medieval del s. XIII, però amb l’ampliació del s. XIV, que incorporava el Raval, les Drassanes van quedar dintre del nou recinte emmurallat, en un angle de la ciutat. Precisament un pany d’aquesta muralla tanca encara el conjunt per ponent, mirant a Montjuïc, i és, actualment, l’únic testimoni de les muralles de la ciutat que van ser enderrocades a partir del 1854. Inclòs en aquest tram de muralla hi ha un Baluard de mitjan segle XVII.

Durant els segles XVIII i XIX, amb l’edifici utilitzat com a equipament militar, es van fer diverses intervencions menors, en general nous edificis auxiliars afegits. El més important va ser un edifici pentagonal, la Caserna de Cavalleria, a tocar la Rambla, enderrocat l’any 1935. En tot cas les diferents ocupacions han mantingut l’estructura bàsica de l’edifici, de manera que ens ha estat preservat gairebé en el seu aspecte original.

El conjunt de les Drassanes Reials de Barcelona va ser inclòs en el Registre de Patrimoni Històric, Artístic i Científic de la Generalitat de Catalunya l'any 1937, i va ser declarat Monument Històrico-Artístic per decret del Consell de Ministres del Govern espanyol el 5 de maig de 1976.


[Item]
Edifici de Pere IV

Edifici de Pere IV

Muralla medieval

Muralla medieval

Naus medievals

Naus medievals

Torre del s. XIII

Torre del s. XIII


 


[Item ]