In wijkcentrum Westend komt Klaas Breunissen, lid van Provinciale Staten voor GroenLinks, woensdag 14 februari om 21.00 uur vertellen waarom en hoe zijn fractie de Bovenkerkerpolder groen en open wil houden. In die verkiezingsbijeenkomst komen ook de bedreigingen van de polder aan de orde, zoals: golfbaan, bebouwing langs de Nesserlaan, minder agrariërs, minder weidevogels en de omlegging van de N201.

De bijeenkomst is onderdeel van de campagne voor de provinciale Statenverkiezingen op 7 maart. Breunissen staat op nummer 3 van de kandidatenlijst voor GroenLinks.
Behoud van een groene Bovenkerkerpolder en het Groene Hart is volgens Breunissen voor de leefbaarheid van belang. "Ik ga graag met de inwoners van Amstelveen hierover in discussie" zegt hij.
GroenLinks zegt te willen verhinderen dat het groen wordt volgebouwd en wil zorgen voor ‘echt schone energie uit zon en wind, dus geen ouderwetse oplossingen zoals kerncentrales.'

Voorafgaande aan de inleiding houdt GroenLinks Amstelveen om 20.00 uur een algemene ledenvergadering, waarin een nieuw bestuur wordt gekozen, eveneens in Westend. Ook die is openbaar.