Behalve lokale actievoerders hebben nu ook Milieufederatie Noord-Holland, de stichting Landschap Noord-Holland, Staatsbosbeheer en ANWB protest aangetekend tegen de komst van een golfbaan in de Bovenkerkerpolder. Zij hebben gemeenteraadsleden geschreven dat er tot nu toe maar één recreatieve optie in beeld is gebracht door het gemeentebestuur: de golfbaan. Er is volgens de diverse instellingen sprake van een tunnelvisie.

De polder leent zich, volgens de gezamenlijke instanties - waarbij ook Samenwerkingsverband Bovenkerkerpolder en stichting Bovenkerpolder Natuurlijk zich aansloten – bij uitstek voor een duurzame recreatieve invulling. “De polder vormt als het ware een groen stadshof wegens de onmiddellijke nabijheid van meer dan honderdduizend omwonenden,” aldus de briefschrijvers.

Het ontbreekt Amstelveen volgens hen aan een integrale visie op de totale polder. ´De door het vorige college beloofde structuurvisie - waarin samenhang gebracht zou worden tussen alle losse plannen, zoals N201, compensatiestroken N201, waterberging, AmstelGroen en het golfcentrum - is er nooit gekomen.`

De instellingen bepleiten, evenals verwoord in het burgerinitiatief van stichting Bovenkerkerpolder Natuurlijk, een integraal onderzoek naar de meest verantwoorde ontwikkeling van de polder. Amstelveen moet zich niet bij voorbaar beperken tot de aanleg van een golfcentrum, vinden zij.