Park stara Trešnjevka 4
10000 Zagreb
tel: 3657800
tel:
tel:
GSM:
fax: 3657852
fax:
 
e-mail: glasnogovornik@mobms.hr 
anketa
Na ovoj stranici želite pronaći...
informacije o radu ministarstva (aktualnosti, projekti...)
određene zakone i pravilnike
kontakt osobe, adrese i brojeve telefona
(ništa od ponuđenog)
 
   Zatočeni i nestali
Općenito:
 
Uprava za zatočene i nestale je sastavni dio Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, a sljednik je Ureda Vlade Republike Hrvatske za zatočene i nestale, te ranijih komisija osnovanih s ciljem utvrđivanja sudbine nestalih osoba u agresiji na Republiku Hrvatsku. Podsjećamo kako je nakon najjače agresije na Republiku Hrvatsku 1991/92. godine bilo evidentirano 18000 zatočenih i nestalih osoba, dok je danas nepoznata sudbina njih 1122.

Dosadašnjim radom Uprave za zatočene i nestale i tijela čiji je sljednik, razmjenjeno je preko 7500 osoba iz zatočeništva vlasti Srbije i Crne Gore (tada SRJ), bosanskih Srba te paravojnih formacija na ranije okupiranim područjima Republike Hrvatske. Obnovljeni su zahtjevi za traženje nestalih osoba u skladu s najvišim međunarodnim standardima u cilju prikupljanja kvalitetnih podataka relevantnih za traženje nestalih osoba, temeljem čega je formirana točna evidencija nestalih osoba. U pregovorima sa Srbijom i Crnom Gorom (tada SRJ) ishodovana je dokumentacija – protokoli za 1093 osobe što je bila osnova za provođenje ekshumacije na Novom groblju u Vukovaru gdje su ekshumirani posmrtni ostaci 938 osoba.
 
Do sada je otkriveno i ekshumirano 143 masovne, preko 1000 pojedinačnih grobnica, te nekoliko zajedničkih grobišta iz kojih su ekshumirani posmrtni ostaci 3964 osobe, a nakon provedenih identifikacija, dostojno su pokapani sukladno željama njihovih obitelji. Nakon višegodišnjih napora i zahtjeva Republike Hrvatske, otvoren je proces ekshumacije neidentificiranih posmrtnih ostataka pokopanih na području Srbije i Crne Gore, među kojima su i nestale osobe iz Republike Hrvatske. Osigurani su kadrovski, tehnički i materijalni preduvjeti za nesmetano provođenje procesa ekshumacija i identifikacija, uključujući i najsloženije slučajeve.
 
Zbog pozitivne ocjene procesa traženja nestalih osoba u Republici Hrvatskoj, većina međunarodnih organizacija koje se u svojem mandatu bave pitanjem nestalih osoba, prestala je nadzirati ovaj proces, odnosno ograničila je svoj monitoring na posebno osjetljive slučajeve.
 
Dugogodišnja iskustva su rezultirala stvaranjem “Hrvatskog modela traženja nestalih osoba”, koji je pored svoje primjene u okolnostima oružanih sukoba, primjenjiv i u slučajevima prirodnih nepogoda i velikih masovnih nesreća.
 
 
Osnovne zadaće:
 
Osnovne su zadaće Uprave za zatočene i nestale (prema Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti) traženje zatočenih i nestalih osoba, te ekshumacija i identifikacija posmrtnih ostataka iz masovnih i pojedinačnih grobnica osoba stradalih u svezi s oružanim sukobima. U tom smislu, Uprava za zatočene i nestale osobito obavlja sljedeće poslove: prikuplja, obrađuje i vodi cjelovitu evidenciju o osobama koje su bile zatočene u neprijateljskim logorima tijekom Domovinskog rata;  o svim zatočenim i nestalim osobama u Domovinskom ratu; o ekshumiranim, identificiranim i neidentificiranim posmrtnim ostacima iz masovnih i pojedinačnih grobnica, te izdaje uvjerenja o činjenicama o kojima vodi službene evidencije.
 
Uprava organizira i vodi razgovore o zatočenim i nestalim osobama s nadležnim tijelima drugih država, te preuzima posmrtne ostatke zatočenih, nestalih i smrtno stradalih osoba u svezi s oružanim sukobima pokopanih na teritoriju drugih država. Uprava prikuplja saznanja o zatočenim i nestalim osobama; prikuplja i obrađuje podatke o mjestima masovnih i pojedinačnih grobnica; organizira i koordinira ekshumacijama masovnih i pojedinačnih grobnica na području Republike Hrvatske; prikuplja i obrađuje podatke o ekshumiranim žrtvama u cilju njihove identifikacije; organizira identifikaciju posmrtnih ostataka te prikuplja dokumentaciju o svim provedenim ekshumacijama i identifikacijama posmrtnih ostataka.
 
Uprava za zatočene i nestale obavlja i određene poslove u svezi pogrebne skrbi za identificirane hrvatske branitelje i civilne žrtve iz Domovinskog rata i to poslove organizacije prijevoza posmrtnih ostataka svih identificiranih žrtava do mjesta pokopa, odnosno do graničnoga prijelaza ako je pokop organiziran na području druge države, te poslove naručivanja pogrebne opreme za sve identificirane žrtve.
 
 
Suradnja:
 
U obavljanju poslova iz svojega djelokruga, Uprava za zatočene i nestale surađuje s Međunarodnim kaznenim sudom iz Haaga, Međunarodnim odborom Crvenoga križa, Međunarodnom komisijom za nestale osobe, Promatračkom misijom Europske unije, Organizacijom za europsku sigurnost i suradnju, Komisijom Ujedinjenih naroda za ljudska prava, drugim međunarodnim i humanitarnim organizacijama koje se bave pitanjem zatočenih i nestalih osoba.


 
Ador - Internet & Multimedia © 2004 Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti