V. Jansa - Malostranské náměstí (90. l. 19. stol.)
144 top
Novinky e-mailem
Chcete-li býti upozorněni na novinky a významné změny těchto stránek, můžete se zaregistrovat zde
144 bottom
 
622 top
Karlovo náměstí
Vyhledávání:
622 bottom
KARLOVO NÁMĚSTÍ

Nové Město, Praha 2
Karlovo namesti v 30. l. 20. století
Pošli jako pohlednici
Karlovo naměstí, dnes o rozloze 80 550 m2, bylo založeno a vyměřeno v roce 1348 jako hlavní veřejné a obchodní prostranství nově zakládaného Nového Města pražského z iniciativy císaře Karla IV. (1346 - 1378). Mezi jeho názvy se objevovala pojmenování jako Tržiště velké, rynk Novoměstský či rynk Hořejší, od poloviny 15. století pak Dobytčí trh, v kterémžto pojmenování se odráží název přední obchodní komodity tohoto tržního prostoru, a teprve v roce 1848 získalo náměstí svoje současné jméno. Karlovo náměstí disponovalo od 15. století monopolem obchodu s dobytkem pro celou Prahu, ale prodávaly se zde také mořské ryby (např. oblíbení slanečci a to až do roku 1863), ovšem jeho obchodní význam od konce 15. století klesal a to především ve prospěch Václavského náměstí. V roce 1848 získalo náměstí svůj současný název. Význam náměstí umocňovala rovněž řada budov, umístěných na jeho obvodu či ploše. Přední místo zde zaujímala kaple Božího těla, vrcholně gotická centrální svatyně z let 1382 - 1393 (1789 zbořena), sloužící ke každoročnímu vystavování významných říškých svatých ostatků v období velikonočních svátků (tradice, založená v roce 1354, učinila z Prahy jedno z nejvýznamnějších poutních míst soudobé křesťanské Evropy). Další významnou budovou byla Novoměstská radnice, vrcholně gotická stavba z 3. třetiny 14. století, která vstoupila do dějin země především defenestrací novoměstských konšelů v roce 1419 (akt, který lze považovat do jisté míry za počátek husitských válek), ve 2. pol. 17. století vyrostla novoměstská jezuitská kolej s chrámem sv. Ignáce a v 1. pol. 18. stol.se uskutečnila vrcholně barokní přestavba Mladotovského paláce. Zbylou zástavbu pak představovaly vesměs jednopatrové či přízemní měšťanské domy. Svůj současný charakter získalo náměstí ve 2. pol. 19. století, když zde byly v 60. letech vysazeny sady, jimž dal současný vzhled podle vlastního projektu v 80. letech arch. F. Thomayer. Většina budov pak byla přestavěna ve slozích pozdního klasicismu, neorenesance, neobaroka, secese či funkcionalismu. Karlovo náměstí je v současnosti významnou dopravní a obchodní tepnou jak Prahy 2, tak celého města.

Významné objekty náměstí:

Novoměstská radnice
Chrám sv. Ignáce
Býv. novoměstská kolej jezuitů u chrámu sv. Ignáce
Palác Mladotovský(Faustův dům)

[ukaž na mapě]  -  [fotogalerie]  -  [vytisknout článek]