UPPSALA UNIVERSITET : Mediakontakt : Pressmeddelanden
Uppsala universitet

Pressmeddelande 2007-02-13.

Attenborough och Goodall nya hedersdoktorer till Linnés minne

Uppsala universitet och teknisk-naturvetenskapliga fakulteten har utsett Sir David Attenborough och Dame Jane Goodall till hedersdoktorer till Linnés minne. De kommer att få sina hedersdoktorat i samband med jubileumsveckan, vid vårpromotionen den 26 maj.

Sir David Attenborough är utan tvekan en av vår tids mest välbekanta och mest vittfarna personer. Genom sina många grundligt genomförda och pedagogiskt presenterade TV-serier har han gjort ovärderliga insatser för att väcka intresset för naturvetenskaperna hos allmänheten. Likt en modern lärjunge till Linné har han rest till alla delar av världen och sedan delat med sig av vad han upplevt. Sir David har i sin gärning också följt Linnés uppmaning ”Omnia mirari etiam tritissima: Förundra dig över allt, även det mest alldagliga” och med en aldrig sinande entusiasm och upptäckarglädje inför naturens under verkat till gagn för naturvetenskapen i stort.

Värd: Professor Per Ahlberg, 018-471 26 41, Per.Ahlberg@ebc.uu.se

Mer om David Attenborough: http://www.bbc.co.uk/nature/programmes/who/david_attenborough.shtml


Dame Jane Goodall, fil dr i etologi vid Cambridge University, UK. Med stöd av den berömde paleoantropologen Louis Leakey startade hon 1960 ett fältarbete med syfte att klarlägga livshistoria och beteende hos ett bestånd av viltlevande schimpanser i Gombe vid Tanganyikasjöns östra strand i nuvarande Tanzania. Detta stilbildande projekt pågår fortfarande, numera med deltagare från en mängd länder. Hennes upptäckter har kraftigt bidragit till att sudda ut gränserna mellan primatologin (apforskningen) och antropologin (människoforskningen). Oanat stora paralleller mellan schimpansers och människors sociala beteende framkom i hennes forskning, som även kastat nytt ljus över evolutionen av vår egen arts psyke. Schimpanser är ”politiska djur” som bildar och spräcker allianser, tillverkar verktyg, har långvariga personliga relationer och särskilda ”förlåtelsebeteenden” som dämpar konflikter inom flocken och håller den försvarsduglig mot andra flockar. På senare år har Jane Goodall ägnat en stor del av sin tid till arbete inom internationella naturvårds- och människorättsorganisationer. Hon har också skrivit ett antal bästsäljande böcker om sin forskning i Gombe.
Värd: Professor Staffan Ulfstrand; +46 18-471 26 75; Staffan.Ulfstrand@ebc.uu.se

Mer om Jane Goodall och The Jane Goodall institute:
http://www.janegoodall.org/

Hela listan med hedersdoktorer till Linnés minne: http://info.uu.se/press.nsf/pm/uppsala.universitets.id672.html

Mer om Linne2007: http://www.uu.se/linne2007/

Anneli Waara