I påvente av at et norsk pop- og rockemuseum skal materialisere seg i fysiske omgivelser, har amorada.com tatt initiativ til et virtuelt museeum. Det vi viser frem på disse sidene, dekker noe av det vi opplever som den virkelige historikken - nemlig 50- og 60-tallet - hvilket for mange vil fortone seg som steinalderen. Den nyere historien - for ikke å si samtidshistorikken - vil vi generøst overlate til andre å presentere. Vi er imidlertid ikke helt fossile i vår tankegang og vil gjerne ønske velkommen synspunkter på hvordan vårt initiativ kan utvikles videre i retning av nåtiden - eventuelt linkes sammen med andre gode initiativ fra kunnskapsrike mennesker. Ta kontakt.

 

Mange av bildene som presenteres på disse sidene, er skannet inn fra private fotosamlinger, der identiteten til fotografen er borte. Det er imidlertid på det rene at flere av disse bildene er tatt av personer som var fotografer av yrke. Det kan videre være at enkelte har copyright til noen av bildene, uten selv å være fotografen. Dersom noen kjenner igjen sine bilder, enten som fotograf eller innehaver av copyright, ber vi om å bli kontaktet. På samme måte ber vi om å bli kontaktet dersom du ønsker å benytte bilder og tekst fra Rockemuseet.