SÄLLSKAPET
SANNINGSSÖKARNA

  
Grundat 1904
 
 
 
Sällskapet
Sanningssökarnas
hemsida

Storseanser

Om storseanser

Privatseanser

Övrig verksamhet

Medlemsinformation

Andlig - Medial utveckling
Kursverksamhet
Vår säsongen 2007

Syfte

Stadgar

Medlemskap,
förtroendevalda,
adresser, tfn mm

Kort historik

Cookies och PUL
 

Sidan senast ändrad
2006-10-10Webansvarig

info@sanningssokarna.se

www.sanningssokarna.se
 

  
Medlemskap
  

MEDLEMSKAP

Medlemskap beviljas den som respekterar och stödjer föreningens syften och följer dess stadgar.

Den som blir medlem under tiden…
… januari–maj betalar helårsavgift, 180 kronor.
… november–december betalar helårsavgift för nästkommande år,
    180
 kronor, men medlemskapet gäller även innevarande år.

Medlemsavgiften betalas kontant vid kassan i samband med möten eller sätts in på Sällskapet Sanningssökarnas postgirokonto 588 08-7.

Medlemskap i Sällskapet Sanningssökarna berättigar till medlemspris hos Stockholms Spiritualistiska Förening (www.ssf.webbsida.com) på deras storseanser och vissa andra program.

  
Förtroendevalda
  

STYRELSE

Iréne Wärme, Ordförande

Nina Dahlgren, Viceordförande

Agneta Borg, Kassör

Päivi Andersson, ledamot

Margite Fransson, ersättare

 


Adress, tfn, m.m.

  

ADRESS
Seanserna äger rum i Tempel Riddare Ordens lokaler, Kammakargatan 56, Stockholm

POSTADRESS
Sällskapet Sanningssökarna
Box 373
101 27  Stockholm

E-POST

info@sanningssokarna.se

TELEFON
08-411 66 04 – Automatisk telefonsvarare med information om seansdatum och medier.

Det går inte att nå Sällskapet Sanningssökarna via något av Tempel Riddare Ordens telefonnummer!

HEMSIDA
www.sanningssokarna.se

TIDIGARE HEMSIDESADRESSER
www.sanningsokarna.se och sanningsokarna.se
www.sss.webbsida.com

POSTGIRO
588 08-7

ORGANISATIONSNUMMER
802002-9206