TILLBAKA TILL LIVET -  INFORMATION OM STROKE
Tillbaka till livet


Arbetsterapin i Kungälv Sjukhus producerade 1993 i samarbete med Bohuslandstinget en informations- video om stroke. Filmen blev ett välkommet bidrag till information åt drabbade och anhöriga. Denna webbsida innehåller utdrag ur filmen och syftar till att finnas tillgänglig för den som  via Internet söker kunskap om denna sjukdom. Filmerna ses bäst med bredband och du behöver Mediaspelaren.

VAD ÄR STROKE?
Intervju med f.d. överläkare
Margareta 
Andersson på Kungälvs Sjukhus

PERSONLIG VÅRD
Hygien och hjälpmedel
SYMTOM
Intevju med f.d. överläkare
Margareta 
Andersson på Kungälvs Sjukhus
HJÄLPMEDEL
Några exempel på användbara hjälpmedel i vardagslivet.
VILOSTÄLLNINGAR
I akuta fasen, dålig lagring och lämpliga viloställningar.
REHABILITERING
Att tänka på
inför 
ett tillfrisknande.
FÖRFLYTTNINGS-
TEKNIKER

Grepp och tekniker vid förflyttning i och ur säng och rullstol.
Medverkande:
F.d. överläkare Margareta Andersson Kungälvs Sjukhus
Vårdpersonal: Pernilla Lindqvist, Anna Ytterström, Maria Wassenius. Sjukgymnast: Monica Ahlberg.
Aktörer: Astrid Andersson, Ulf Hederstedt, Folke Sahlberg, Rune Åström m. fl 
Projektledare och Arbetsterapeut: Kerstin Ericson. 
Film och regi: Raino Rydelius

 Netdoktor-stroke | Strokeförbundet | Vårdguiden Stockholms läns Landsting

HOV DATA           
   CellularAccess
Slide Show
  Index
    Support and Education
    Surveillance
    Modern Rune Stones
 
  Diamonds on Nails
    Tillbaka till livet

   info@hovdata.se

Frimurarevägen 7b
181 41 Lidingö SWEDEN
+46 8 560 514 62
+46 70 461 80 53ANNONS
Spara dina medicinska uppgifter specialdesignat USB minne
och bär det alltid runt halsen. USB minnet innehåller programvara för medicinska uppgifter, donationsuppgifter, tandkort, dagbok och mycket mer..