Svatopluk Havelka

česky

Was born at Vrbice in the Karvina district on 2nd May 1925. He studied composition privately with K.B.Jirak from 1945-47, while a student of musicology at the Faculty of Philosophy of Charles University under Josef Hutter and Antonin Sychra. Sychra, together with B.Liebich , was his teacher of musical education at the University, from which he graduated in 1949.

Svatopluk Havelka Havelka subsequently became a member of the music department of Czechoslovak Radio in Ostrava. At the same time he was the founder and artistic director of the NOTA Ensemble (1949 - 1950). For the next four years he was an instructor and composer with the Army Art Ensemble.

Since 1954 he was devoted himself to a career as a professional composer.

Havelka's composition style was originally rooted in the national tradition with particular accent placed on the melodiousness of Moravian folk music and on a distinctly dance oriented type of composition. A major landmark in Havelka's career came with his First Symphony (1955) which was a great step forward towards a new symphonism. Another milestone was the cantata in Praise of Light (1959), a composition offering a new type of revived but newly evolved cantata form. Each composition written since then has marked fresh efforts to find a non-traditional approach to compositional problems. Since the 1960s composer has been making ample use of the stimuli provided by New Music (aleatorics, the harmonic components, sound elements). The main contours of Havelka's works are determined by evolutionary and thematic thinking. Throughout the 1980s his music shown a certain synthetic, constructivist nature.

In 1957, Havelka was awarded the silver medal at the World Festival of Youth and Students in Moscow for his Symphony No 1. Since that time, he has received many other awards, including the State Prize in 1961 for his cantata In Praise of Light, the 1964 Prize of the Union of Czechoslovak Composers, the 1981 Award of the Czech Minister of Culture for the film music to The Prince and the Evening Star, the 1988 Panton Golden Shield and the 1989 State Prize for his Oratorio, Jerome of Prague. In addition, he has received a number of other awards specifically for his film scores, including When the Tom Cat Comes, 1963, and All Good Nationes, 1968, both directed by Vojtech Jasny. Havelka was made a Merited Artist in 1987.

COMPOSITIONS

FILM MUSIC AND MUSIC FOR THE STAGE

In all, some 70 full-length and 150 short films, some of the best-known including Johnnie's Journey (1956), September Night (1957), I Have Survived My Own Death (1960), When the Tom Cat Comes (1963), Who Wants to Kill Jessie (1966), All Good Natives (1968), The Ear (1968), Sir, You are a Widow (1970), The Prince and the Evening Star (1978), Divine Ema (1979). Music for drama stagings: Vivisection (Magic Lantern Theatre), The Shrew Faust, Romeo and Juliette (Vinohrady Theatre).

Real Audio File Real Audio File


 

Svatopluk Havelka

English

Svatopluk HavelkaSvatopluk Havelka se narodil 2. května 1925 ve Vrbici ve Slezsku (okr. Karviná). V čase gymnazijních studií ve Valašském Meziříčí, kde prožil s rodiči období protektorátu, spoluzaložil studentský divadelní kroužek, pro nějž napsal své první scénické hudby. Skladbu studoval soukromě u K.B.Jiráka (1945-47), přičemž současně studoval na filozofické fakultě Univerzity Karlovy hudební vědu (Josef Hutter a Antonín Sychra) a hudební výchovu (Antonín Sychra a Bohumil Liebich). Po ukončení studií (1949) byl zaměstnán v Československém rozhlase Ostrava jako programový redaktor v oblasti folkloristiky a hudební režisér (1949-1951). Současně se zajímal se o lidovou hudbu Valašska a Slezska a založil soubor Nový tanec (NoTa). Poté působil v rámci vojenské prezenční služby jako hráč na cimbál a skladatel v Armádním uměleckém souboru Víta Nejedlého, kde intenzivně spolupracoval s jeho tehdejším uměleckým vedoucím Radimem Drejslem. Od roku 1954 působil jako skladatel z povolání. V únoru 1990 byl jmenován profesorem skladby na hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze (zde působil do roku 2002). Za svou I. symfonii obdržel stříbrnou medaili na Světovém festivalu mládeže a studentstva Moskva 1957. Za kantátu „Chvála světla“ dostal Státní cenu (1961) i Cenu Svazu čs. skladatelů (1964). Jeho častá spolupráce s filmem (celkově přes 150 celovečerních a krátkých filmů) se promítla i do několika významných ocenění za hudbu k filmům režiséra Vojtěcha Jasného „Až přijde kocour“(1963) a „Všichni dobří rodáci“ (1968) a k zfilmované pohádce „Princ a večernice“ (Cena ministra kultury, 1981). 
Stylově je Svatopluk Havelka zpočátku pevně zakotven v nejlepších tradicích české komorní a symfonické hudby, přičemž přirozeně vychází z některých rysů moravské lidové nápěvnosti a tanečnosti. Ve své 1. symfonii B dur (1956) se pak v něm už zřetelně ohlašuje jeden z nejlepších představitelů českého programního symfonismu 20. století. Každá jeho další skladba znamená cílevědomou snahu o netradiční řešení kompozičního záměru bez toho, že by se autor radikálněji přiklonil k tehdy převratným metodám západoevropské Nové hudby. Od počátku 60. let sice využívá některé z jejích podnětů (např. tzv. malá aleatorika, příklon k témbrům, modernizace harmonické složky), ale v celkové výstavbě jednotlivých děl zůstává na tradiční půdě evolučního a tematického hudebního myšlení. V posledních desetiletích vyhledává ryze duchovní, intimně motivované inspirace, jimž dokáže vždy najít adekvátní, jedinečně řešenou formu.Výběr z díla


Orchestrální a vokálně orchestrální skladby
 

Komorní a písňová tvorba


 
Filmová a scénická hudba


Havelka napsal asi 70 celovečerních a 150 krátkých filmů; mezi nejvýznamnější patří Honzíkova cesta (1956), Zářijové noci (1957), Přežil jsem svou smrt (1960), Až přijde kocour (1963), Kdo chce zabít Jessii (1966), Všichni dobří rodáci (1968), Ucho (1969), Pane, vy jste vdova (1970), Princ a Večernice (1978), Božská Ema (1979). Hudby k divadelním inscenacím: Vivisekce (Laterna magika), Tvrdohlavá žena, Romeo a Julie (Divadlo na Vinohradech).
  Real Audio FileReal Audio File

Vysvětlivky / Vydavatelé
Recommended viewing: Microsoft Internet Explorer, Real Audio
   © CZMIC 7.6.2005