Frontkjemper.info IN ENGLISHThis site in English
frontkjemper.info
Søk / Search
Web frontkjemper.info
Nordmenn i Waffen-SS 1941-45
 

Waffen-SS-enheter

Listen inneholder en oversikt over samtlige SS-armeer, -korps og -divisjoner, samt de fleste SS-brigader og -legioner. For mer informasjon om den enkelte enhet, klikk på enhetens navn.
En oversikt over regimenter, selvstendige panser- og artilleribataljoner etc. vil etterhvert komme.

Armeer

1. SS-Panzerarmee (Se II. SS-Panzerkorps)
6. SS-Panzerarmee
11. Panzerarmee (ingen Waffen-SS-enhet)1

Korps2

I. SS-Panzerkorps "Leibstandarte SS Adolf Hitler"
II. SS-Panzerkorps
III. (Germanisches) SS-Panzerkorps
IV. SS-Panzerkorps
V. SS-Freiwilligen-Gebirgskorps
VI. Waffen-Armeekorps der SS (lettisches)
VII. SS-Panzerkorps
IX. Waffen-Gebirgs-Armeekorps der SS
X. SS-Armeekorps
XI. SS-Armeekorps
XII. SS-Armeekorps
XIII. SS-Armeekorps
XIV. SS-Armeekorps
XV. SS-Kosaken-Kavalleriekorps
XVI. SS-Armeekorps
XVII. Waffen-Armeekorps der SS (Ungarisches)
XVIII. SS-Armeekorps

Divisjoner

1. SS-Panzerdivision "Leibstandarte SS Adolf Hitler"
2. SS-Panzerdivision "Das Reich"
3. SS-Panzerdivision "Totenkopf"
4. SS-Polizei-Panzergrenadierdivision
5. SS-Panzerdivision "Wiking"
6. SS-Gebirgsdivision "Nord"
7. SS-Freiwilligen-Gebirgsdivision "Prinz Eugen"
8. SS-Kavalleriedivision "Florian Geyer"
9. SS-Panzerdivision "Hohenstaufen"
10. SS-Panzerdivision "Frundsberg"
11. SS-Freiwilligen-Panzergrenadierdivision "Nordland"
12. SS-Panzerdivision "Hitlerjugend"
13. Waffen-Gebirgsdivision der SS "Handschar" (kroatische nr. 1)
14. Waffen-Grenadierdivision der SS (ukrainische nr. 1)
15. Waffen-Grenadierdivision der SS (lettische nr. 1)
16. SS-Panzergrenadierdivision "Reichsführer-SS"
17. SS-Panzergrenadierdivision "Götz von Berlichingen "
18. SS-Freiwilligen-Panzergrenadierdivision "Horst Wessel"
19. Waffen-Grenadierdivision der SS (lettische nr. 2)
20. Waffen-Grenadierdivision der SS (estnische nr. 1)
21. Waffen-Gebirgsdivision der SS "Skanderbeg" (albanische Nr. 1)
22. SS-Freiwilligen-Kavalleriedivision "Maria Theresia"
23. Waffen-Gebirgsdivision der SS "Kama" (kroatische nr. 2)
23. SS-Freiwilligen-Panzergrenadierdivision "Nederland" (niederländische Nr. 1)
24. Waffen-Gebirgs-(Karstjäger)-Division der SS
25. Waffen-Grenadierdivision der SS "Hunyadi" (ungarische nr. 1)
26. Waffen-Grenadierdivision der SS "Hungaria" (ungarische nr. 2)
27. SS-Freiwilligen-Grenadierdivision "Langemarck" (flamische nr. 1)
28. SS-Freiwilligen-Grenadierdivision "Wallonien"
29. Waffen-Grenadierdivision der SS (russische nr. 1)
29. Waffen-Grenadierdivision der SS (italienische nr. 1)
30. Waffen-Grenadierdivision der SS (russische nr. 2)
30. Waffen-Grenadierdivision der SS (weißruthenische Nr. 1)
31. SS-Freiwilligen-Grenadierdivision
32. SS-Freiwilligen-Grenadierdivision "30. Januar"
33. Waffen-Kavalleriedivision der SS (ungarische nr. 3)
33. Waffen-Grenadierdivision der SS "Charlemagne" (franzözische Nr. 1)
34. SS-Freiwilligen-Grenadierdivision "Landstorm Nederland" (niederländische Nr. 2)
35. SS- und Polizei-Grenadierdivision
36. Waffen-Grenadierdivision der SS
37. SS-Freiwilligen-Kavalleriedivision "Lützow"
38. SS-Grenadierdivision "Nibelungen"

Brigader3

1. SS-Infanteriebrigade (mot.)
2. SS-Infanteriebrigade (mot.)
2. Lettische SS-Freiwilligen-Brigade
3. Estnische SS-Freiwilligen-Brigade
4. SS-Freiwilligen-Panzergrenadierbrigade "Nederland"
5. SS-Freiwilligen-Sturmbrigade "Wallonien"
6. SS-Freiwilligen-Sturmbrigade "Langemarck"
49. SS-Panzergrenadierbrigade
51. SS-Panzergrenadierbrigade
102. SS-Feldersatzbrigade
150. SS-Panzerbrigade
  Brigade der Waffen-SS "Schuldt"
  SS-Freiwilligen-Grenadierbrigade "Landstorm Nederland"
  SS-Panzerbrigade "Gross"
  SS-Panzerbrigade "Westfalen"
  SS-Sturmbrigade "Dirlewanger"
  SS-Sturmbrigade "Reichsführer-SS"
  Waffen-Gebirgsbrigade der SS (tatar. Nr. 1)
  Waffen-Grenadierbrigade der SS "Charlemagne" (französische Nr. 1)
  Waffen-Grenadierbrigade der SS (italienische Nr. 1)
  Waffen-Grenadierbrigade der SS (weißruthenische Nr. 1)
  Waffen-Sturmbrigade der SS "RONA"

Regimenter

  Panserregimenter
1. SS-Panzerregiment
2. SS-Panzerregiment
3. SS-Panzerregiment
5. SS-Panzerregiment
9. SS-Panzerregiment
10. SS-Panzerregiment "Langemarck"
11. SS-Panzerregiment "Hermann von Salza"
12. SS-Panzerregiment
  Pansergrenader-/grenader-/infanteri-/ bergjeger-/ kavaleri-/ motorsykkelregimenter4
3. SS-Panzergrenadierregiment "Deutschland"
4. SS-Panzergrenadierregiment "Der Führer"
9. SS-Panzergrenadierregiment "Germania"
10. SS-Panzergrenadierregiment "Westland"
  SS-Panzergrenadierregiment "Nordland"
23. SS-Freiwilligen-Panzergrenadierregiment "Norge" (norwegisches Nr. 1)
24. SS-Freiwilligen-Panzergrenaderregiment "Danmark" (dänisches Nr. 1)
72. Waffen-Grenadierregiment der SS (russisches Nr. 1)
73. Waffen-Grenadierregiment der SS (russisches Nr. 2)
11. SS-Infanterieregiment

Legioner/frikorps5

  Britisches Freikorps
  Estnische SS-Legion
  Freikorps "Danmark"
  Indische Freiwilligen-Legion der Waffen-SS
  Italienische-Freiwilligen-Legion
  Lettische SS-Freiwilligen-Legion
  SS-Freiwilligen-Legion "Flandern"
  SS-Freiwilligen-Legion "Niederlande"
  SS-Freiwilligen-Legion "Norwegen"

Noter:
1. Denne armeen var ikke administrativt underlagt Waffen-SS, men jeg har valgt å ta den med grunnet dens nære tilknytning til Waffen-SS gjennom kommandøren og de styrker som var underlagt armeen.
2. Noe VIII. SS-korps eksisterte ikke.
3. Denne listen er neppe komplett.
4. Listen inneholder kun regimenter som det er skrevet noe om på frontkjemper.info.
5. Det er usikkert om denne listen er komplett. Bemerk at det her ikke er opplistet flere navn på samme enhet. Dette vil si at selv om Legion "Nederland" en stund het SS-Freiwilligen-Verband "Niederlande", så står kun det siste navnet enheten hadde når den var på dette enhetsnivået.

Sist oppdatert: 08.05.2007


Tilbake til kategori | Printable version/Utskriftsvennlig versjon

7268 visninger

 

STØTT SIDEN - KJØP
DIN KRIGSLITTERATUR
HOS BOKKILDEN.NO!