Bulharský jazyk, základní slovní zásoba...

Bulharský jazyk patří do skupiny jižních slovanských jazyků. Prošel složitým vývojem a vzdálil se nejvíce slovanskému typu. Nemá skloňování, chybí infinitiv, nejsou zde dlouhé samohlásky. Má společné prvky se sousedními jazyky (rumunština, albánština, novořečtina) a využívá výpůjček z turečtiny, řečtiny a ruštiny.Některá slova prý byla z ruštiny importována uměle za komunistického režimu, aby nahradila slova tureckého původu. Bulhaři je však nepoužívají a setkáme se s nimi spíše jen v česko-bulharském slovníku.

Náš malý přehled mluvnice a nejdůležitějších slovních obratů si neklade za cíl, být nějakým odborným výkladem. Má být jen malou pomůckou pro ty, kteří cestují do Bulharska bez jakékoliv znalosti tamního jazyka a neumí třeba ani cyrilici. Namísto přísné vědecké transliterace užíváme někdy kvůli jednoduchosti vlastního běžného přepisu slov do češtiny. Znak připomínající ruský tvrdý znak, který se přepisuje jako ă, má temnou, hrdelní výslovnost (něco mezi "a"- a hláskou mezi písmeny B a R ve slově Brno.) V sousedství r a l se vynechává.

Dobrá rada: při čtení bulharštiny zkuste zaměňovat bulharská "g" za "h". Možná porozumíte lépe.

Speciální poděkování pánům Todorovi Nedkovi a Markovi Terzijskému za cenné připomínky a jazykové korektury.

  Gramatika
  Základní konverzace
  Slovní zásoba
- důležité nápisy, nádraží, ubytování, směnárna, restaurace
  Závěrem

TIP: Bulharština-Praktický jazykový průvodce, RO-TO-M, 1998. Cena: 120.-Kč