Chrám země Kemet - texty / Naučení prince Hardžedefa

Naučení prince Hardžedefa

Překlad1 Břetislav Vachala

 

(1)          Začátek naučení, které sepsal šlechtic a kníže, královský syn Hardžedef pro svého syna Autjebrea, jehož vychoval.

 

Říká: Sám se očisti (od neznalosti)

(5)          a dbej, aby tě nemusel očistit někdo jiný! Až budeš znamenitý, založ si domácnost a ožeň se s řádnou ženou, pak se ti narodí mužský potomek. Jestliže postavíš dům svému synovi,

(10)        získáš místo, v němž budeš moci také pobývat. Zařiď si dům v pohřebišti a učiň znamenitým své sídlo na západě. Měj na paměti, že smrt pro nás nic neznamená, pamatuj, že si ceníme života –

(15)        avšak dům smrti slouží právě životu! Vyhledej si zaplavovaný pozemek, který je zapsán, a obdělávaj ho, chytej na něm ryby a ptáky a připravuj pasti, abys zabránil příchodu hladivého roku. I (správce zádušní nadace) pak bude jíst, co sám vypěstoval.

(20)        Jmenuj správce svých obětních darů a zádušního kněze hrobky, aby ti přinášeli vodu jako (kterémukoli) znamenitému muži, jenž sepsal závěť. Vyber si pro něho některé ze svých nejlepších polí,

(25)        která jsou zaplavována každý rok. To bude pro tebe prospěšnější než vlastní syn, jehož určíš svým dědicem. Mysli na to, že se říká: „Hle, není dědice, na něhož by se věčně vzpomínalo!“ …

(30)        Je to přístav pro každého. … Když k člověku přijde smrt, protože hřeší, sečte se vše, co vykonal, a s opovržením je pak pohřben v pohřebišti:

(35)        tehdy smutek skryje zlo. Z jeho zádušní oběti se stane trest boží a to, co ho mělo těšit, bude jeho hanbou.

 

 

 

 

 

1 Překlad převzat z: Vachala B.: Moudrost starého Egypta, Knižní podnikatelský klub, Praha 1992, str. 8 - 9

 

 

 

 

Zpět na hlavní článek této sekce

 

 

 


Poznámka k této stránce: úvodní obrázek sochy mudrce Imhotepa převzat z  Janák J.: Brána nebes. Bohové a démoni starého Egypta, Libri, Praha 2005, str. 97, symbol bohyně Maat  převzat z: Naydler J.: Chrám kosmu : starověká egyptská zkušenost Posvátného, Volvox Globator, Praha 1999, str. 54