HLAVNÍ STRÁNKA
ŽIVOTOPIS
TISKOVÁ SDĚLENÍ, AKCE
ROZHOVORY
ČLÁNKY
DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ
ZAJÍMAVÉ ODKAZY
NAPIŠTE PRIMÁTOROVI
KONTAKTY
VYHLEDÁVÁNÍ


Volební program ODS
"Vize pro Prahu 2010"

Osobní údaje:

 • narozen 18. července 1963 v Praze, ženatý, 2 děti, záliby: sport – horolezectví, skialpinismus, lyžování, cyklistika, tenis, hudba - klasická, rock, jazz, cestování

Vzdělání:   

 • 1996 studium v oboru „Kriminologie a trestní právo v oblasti ilegálních drog” Florida State University, School of Criminology and Criminal Justice, USA
 • 1993 - 1996 studium v oboru „Léčení a resocializace drogově závislých” Mediterranean Institute for Research and Training in Physiotherapy and Psychiatry, Italy a University of California, San Diego, USA
 • 1993 - 1994 postgraduální studium v oboru „Prevence a léčení návykových nemocí”, specializační atestace, Institut pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů, specializační atestace
 • 1992 výcvik v oboru „Rodinná terapie drogových závislostí”, Rochester State University, Department of psychiatry, New York, USA
 • 1991 - 1992 postgraduální studium v oboru „Veřejné zdravotnictví, organizace a management zdravotní péče, koordinace a řízení protidrogové politiky”, John Hopkins University, School of Public Health, Huert H. Hupherey Fellowship on Substance Abuse, Baltimore, USA
 • 1988 - 1991 specializační výcvik v oboru „Rodinná terapie”, Ústí nad Labem
 • 1988 - 1991 specializační výcvik v oboru „Skupinová psychoterapie“, Praha
 • 1987 - 1990 postgraduální studium v oboru psychiatrie, Institut pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů, specializační atestace
 • 1981 - 1987 studium na Fakultě všeobecného lékařství UK v Praze, titul: MUDr.

Zaměstnání:

 • 2002 – dosud Magistrát hl. města Prahy, primátor
 • 1998 – 2002 MČ Praha 6, starosta
 • 1997 – 1998 Úřad vlády ČR, Meziresortní protidrogová komise, generální sekretář
 • 1996 Ministerstvo vnitra ČR, poradce ministra v oblasti protidrogové politiky
 • 1995 Úřad vlády ČR, Meziresortní protidrogová komise, generální sekretář
 • 1993 – 1994 Kontaktní centrum pro drogově závislé, ředitel, vedoucí lékař
 • 1992 – 1994 nadace Filia pro pomoc duševně nemocným a drogově závislým, výkonný ředitel
 • 1990 – 1991 Středisko drogových závislostí při Všeobecné fakultní nemocnici, vedoucí lékař
 • 1988 – 1990 Protialkoholní oddělení Psychiatrické kliniky Fakulty všeobecného lékařství UK, sekundární lékař
 • 1987 Psychiatrická léčebna Kosmonosy, Mladá Boleslav, sekundární lékař

Politické funkce:

 • 2004 – dosud  místopředseda ODS
 • člen regionální rady ODS Praha

Krátkodobé pracovní programy:

 • Světová zdravotnická organizace, Regionální úřad pro Evropu, konzultant pro oblast střední a východní Evropy
 • Organizace spojených národů, program kontroly drog, expert
 • Světová zdravotnická organizace, expert

Řízení mezinárodních programů a projektů:

 • 1994 - 1996 Světová zdravotnická organizace, koordinátor projektu „Harm Reduction Programme for the Czech Republic”
 • 1994 - 1996 národní koordinátor mezinárodního projektu „International European drug Abuse Treatment Training Project”
 • 1994 - 1995 národní koordinátor Regionálního programu PHARE EU v oblasti boje proti drogám
 • 1994 - 1995 OSN (UNDCP), koordinátor projektu „Rapid Assessment in the Czech Republic”
 • 1994 - 1995 Rada Evropy, stálý korespondent Skupiny Pompidou

Členství v oborových organizacích a expertních komisích:

 • Společnost pro návykové nemoci České lékařské společnosti JEP, člen výkonného výboru
 • Společnost pro psychoterapii a rodinnou terapii, člen
 • Česká lékařská komora, člen
 • 1994 - 1996 Protidrogová komise Magistrátu hl. města Prahy, člen
 • 1993 - 1995 Ministerstvo zdravotnictví, člen Poradního sboru pro ochranu před alkoholismem, jinými toxikomaniemi včetně kouření
 • 1993 - 1994 Mezinárodní protidrogová komise, expertní skupina, vedoucí pracovní skupiny pro primární prevenci

Členství v mezinárodních organizacích:

 •  International Council on Alcohol and Addiction
 •  Euro – Methwork

Publikační činnost:

 • „Rizika přenosu infekce HIV mezi intravenózními uživateli drog”
 • „Minimální standardy a kritéria efektivní primární prevence”
 • „Metodický pokyn pro primární prevenci drogových závislostí na základních a   středních školách - model”
 • „Manuální výcvik lektorů a pedagogů v oblasti primární prevence drogových závislostí”
 • „Rizikové chování mezi intravenózními uživateli drog v Praze”
 • „Rozsah drogové scény v ČR: 94, 95, 96”
 • „Vliv rodinného prostředí na rozvoji drogových problémů mezi dospívající mládeží”
 • „Toxikomanie jako zachránce rodiny”
 • „Metodika pro organizaci a řízení protidrogové politiky na místní úrovni”   
 • „Minimální kritéria pro pracovníky v oblasti prevence a léčení drogových závislostí”
 • „Metodika primární prevence na základních a středních školách”, spoluautor publikace
 • „Rychlé zhodnocení rozsahu zneužívání drog v ČR”, spoluautor publikacev


Copyright © 2003, Pavel Bém. Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu není dovoleno další publikování, distribuce nebo tisk materiálů zveřejněných na tomto serveru.

 

Platforma je lepší než gerila
Rozhovor s Pavlem Bémem
To bych teda nechtěl zažít
Primátor dnes přijal trojici velvyslanců
Praha hostí Světový pohár v softballu mužů