FODOR JÓZSEF  (1843-1901)
 
FodorJózsefről
1 2
 
RÖVID ISMERTETŐ

    Fodor József 1843. július 16-án Lakócsán (Somogy megye) született. Orvosi tanulmányait Bécsben és a pesti Tudományegyetemen végezte, 1865-ben avatták orvosdoktorrá. Tisztiorvosi eljárásból 1869-ben egyetemi magántanárrá habilitált. Ezt követően állami ösztöndíjjal kétéves európai körútra indult. Hosszabb időt töltött Münchenben Max Pettenkoffernél, majd Hollandiában, Franciaországban és Angliában tanulmányozta a közegészségtani viszonyokat. 1872-ben a kolozsvári Tudományegyetem államorvosi, két évvel később a pesti Orvoskar újonnan felállított közegészségtani tanszékére nevezték ki. 
    Kidolgozta a közegészségügy oktatási programját és hozzákezdett az országos közegészségügyi vizsgálatok szervezéséhez. Módszertani kutatásai kiterjedtek az egészségügyi statisztika, a település- és munkaegészségtan területére. Talajvizsgálati módszerével (széndioxid kimutatás) nemzetközi elismerést aratott. Bakteriológiai alapokra helyezte a járványtani kutatásokat. A talaj-víz-levegő szennyezettsége és a járványok előfordulása közötti összefüggés feltárásával új közegészségtani szemléletet honosított meg. Elsőként mutatta ki és bizonyította a vér baktericid hatását. Kutatásaival hozzájárult az immunológia megteremtéséhez. 
    Vizsgálta az életmód, az életkörülmények és az egészségi állapot összefüggéseit. Nagyszabású budapesti szociálhigiéniai felmérésben bizonyította, hogy a rossz szociális és higiénés viszonyok magas morbiditással és mortalitással járnak. Az egészségvédelem területén kiemelkedő fontosságú feladatnak tekintette az anya- és csecsemővédelem megszervezését, valamint a gyermekmunka megszüntetését. Iskolaorvosi tanfolyamokat szervezett és bevezettette az egészségtan iskolai oktatását.
    1883-ban az MTA levelező, 1885-ben rendes tagjává választották. Kezdeményezésére 1886-ban létrejött az Országos Közegészségügyi Egyesület, amelynek első főtitkára majd elnöke volt. Számos (német, angol, olasz, belga, finn, spanyol) nemzeti tudományos társaság tiszteletbeli tagja, a Cambridge-i egyetem díszdoktora, a budapesti orvosi kar dékánja majd az egyetem rektora volt. Az MTA Nobel-díjra terjesztette élő, halálával azonban a jelölés érvényét vesztette. 1901. március 19-én Budapesten halt meg.

Dr. Kemenes Pál