TextversionSuomeksi | Sámás | Romani tšimbaha | Viittomakielellä | In English
Huvudsidan
- + Skriv ut
Forskningscentralen för de inhemska språken
 

Svensk språkvård

Svenska språkbyrån arbetar med det svenska riksspråket i Finland. Vi ger råd och rekommendationer om ord, ordformer, böjning, uttal, betydelse, etymologi, ordföljd, satskonstruktion m.m. Vi följer aktuella tendenser inom samhället för att kunna svara på de senaste språkliga behoven. De främsta kanalerna för språkvården är telefonrådgivning, rådgivning per e-post, kursverksamhet, tidskriften Språkbruk, olika handböcker och datorprogram.

Rådgivningen är avgiftsfri. Vi besvarar frågor som gäller svenskan i allmänhet och svensk språkriktighet i synnerhet.

Vi kan i begränsad utsträckning åta oss språkgranskning, främst av myndighetstexter med stor spridning. På begäran ger svenska avdelningen även utlåtanden i språkfrågor.

Dessutom medverkar vi som planerare och utbildare vid kurser och seminarier för översättare, journalister, informatörer, sekreterare m.m. Språkgranskningen och kursverksamheten är avgiftsbelagda.

En viktig del av Svenska språkbyråns verksamhet är språkvård för myndigheterna, som bedrivs i nära samarbete med bl.a. Statsrådets svenska språknämnd.

Projektet Språkörat har hand om språkvården för massmedierna. Projektet har en egen webbplats, Mediespråk, som innehåller råd och rekommendationer för i första hand journalister.

Svenska språknämnden i Finland är ett sakkunnigorgan i frågor som gäller svensk språkvård och språkriktighet, och tar ställning framför allt till principiella språkfrågor.
 


Uppdaterad 7.3.2007

 
Poutapilvi web design Oy