Kiömlési kőzetek sokszöges-hatszöges alakzatai

Kísérletekkel is igazolt tény, hogy az egységes vegyi összetételű és sűrűségű olvadékokban egyenletes, viszonylag gyors és az egész olvadékot egységesen érintő hőmérséklet-csökkenés esetében a hűlési zsugorodás hatására hatszöges alaprajzú repedéshálózat jön létre. Giant`s Causeway (Antrim-félsziget, Észak-Írország)Az egyenletes folyadékvesztés következtében föllépő száradási zsugorodás eredményeként ugyanilyen repedéshálózat áll elő. A felszínre ömlő magma, vagyis a láva csaknem, inkább többé, mint kevésbé eszményi olvadék. A láva hőleadása a felszínével érintkező levegő vagy víz, ill. az általa betakart kőzetek felé indul meg, vagyis a hűlése felszíne és feküje felől belseje felé tart. Hőleadásával együtt vízgőztartalma is csökken, zsugorodásának fő oka ugyan a hűlés, de ebben vízvesztesége is szerepet játszik. A láva felszín- és fekü közeli részei belsejéhez képest gyorsabban hűlnek, az így kialakult, hűvösebb, képlékeny, majd megszilárduló "szigetelőkéreg" alatt, ill. fölött viszont a lehűlés, egynemű lávák esetében, egyenletesen, mindenütt egyenlő vagy majdnem egyenlő sebességgel, megszakítás nélkül halad az olvadék belseje felé.
A hűlési-száradási zsugorodás következtében a hűlési felszínre mindig merőlegesen kialakuló repedések ugyanúgy haladnak az olvadék belseje felé, de a nehézségi erő miatt fölülről lefelé valamivel gyorsabban, mint alulról fölfelé. Mint az egyes repedések felszínnel párhuzamos hossza eléri a 25-40 cm-t, 120°-os, vagy csaknem ekkora szögben kettéágaznak, majd ágaik hasonló kettéválása után, egymással találkozva hatszöges hálózatot hoznak létre, amelynek mentén a lávatest oszlopokra tagolódik. Giant`s Causeway (Antrim-félsziget, Észak-Írország)Mivel a láva sohasem teljesen "eszményi" olvadék, és a hűlési föltételek sem tökéletesen egyformák, a kialakuló hatszöges hasábok többsége nem szabályos, sőt 1-2-vel több oldalú oszlopok is keletkezhetnek. A hatszöges oszlopok aránya azonban mindig lényegesen meghaladja a többiét. Devil`s Postpile (Sierre Nevada)A Sierra Nevada-i Ördög Postaoszlopainak pl. 2%-a négy-, 37%-a öt-, 55%-a hat-, 5%-a hétszögű, az észak-írországi Óriások Útjában a hatszöges hasábok aránya 51, a wyomingi Ördög Torony (Devils Tower)-ban 32,5%. Az olvadék feküjének tagoltsága, ill. egyenletessége (simasága) az oszloposság lehetőségét lényegesen csökkentheti, ill. biztosíthatja. Az oszlopok, kialakulásuk során, vagy kissé utóbb, hossztengelyükre merőlegesen megrepedve ízekre tagolódhatnak, pénztekercs- szerű alakzatokat ölthetnek, mint pl. a Szent György-hegy északi falának bazalt orgonái. A hasábok oldalai lehetnek eleve íveltek; a külszínnel érintkező éles hasábokat a mállás, az esővíz és a szél kerekítheti le.Badacsony, bazaltorgonák Az aprózódás és a mállás révén, választó hézagaik tágulásával egymástól mind jobban elkülönülhetnek (Szent György-hegy, Badacsony, Szitnya). Bár oszlopos elválás bármilyen hűlő lávában kialakulhat, leginkább mégis a bazaltok sajátja. Ennek okait azonban csak közvetve lehet ásványos összetételük különbözőségeiben keresni sokkal inkább hőmérsékletük, felszínre jutásuk, folyósságuk, valamint hűlési viszonyaik eltérő mivoltában:

1. Leginkább folyékony halmazállapotuk miatt kitörési központjaiktól a bazaltlávák juthatnak legmesszebbre, terülhetnek szét legjobban, viszonylag egyenletes vastagságú lepények vagy takarók létrehozására tehát a legalkalmasabbak.

2. A szétterülés következtében a bazaltos lávaárok, vagyis az egyes kitörések lávafolyamai viszonylag vékonyak, vastagságuk ritkán haladja meg a 30 m-t, ezzel szemben pl. a nyúlós, ragadós, kevésbé szétfolyó andezites lávaárok több száz méter vastagok is lehetnek. Világos tehát, hogy az olvadék egyszerre való, egyidejű, viszonylag gyors lehűlése, ami a sokszöges-hasábos lávák esetében lehetséges.

3. Mivel robbanásos kitörésre legkevésbé a bazaltos tűzokádók hajlamosak, a kiszórt szilárd anyagok (törmelék, salak, hamu), amelyek a lávafolyásokhoz is hozzákeveredhetnek, legkevésbé a bazaltos lávaárok vegyességét fokozhatják. Minthogy, amint azt a C pontban már tisztáztuk, a mélyről hozott, félkész kristályok térfogataránya szintén a bazaltos lávákban a legkisebb, ezek a legegyneműbb, leginkább egységes kőzetolvadékok, ami a sokszöges-hasábos elválási rendszer létrejöttének ugyancsak egyik alap feltétele.

4. Ismeretes továbbá, hogy a bazaltlávák java hosszú, tágas hasadékokon, vagy hasadékok mentén sorakozó csatornákon át viszonylag folyamatosan és egyenletesen ömlik a felszínre. És mert a kiszórt anyagok (piroklasztimok, pörzskövek) mennyisége a bazaltot ontó tűzhányók esetében a legkevesebb, a folyékony láváé pedig a legtöbb, a nagy, réteges fölépítésű tűzhányókúpok (sztratovulkánok) a bazaltvulkánok körében sokkal ritkábbak, mint az andezites-dácitos-riolitos tűzokádók között. Ennek és a nagyfokú folyékonyságnak következtében sík, egyenletes felszínek elérésére a bazaltlávának van a legnagyobb esélye.

5. A bazalttakarók egyébként is leggyakrabban síkságokat, széles völgyfenekeket, téres hegyhátakat födnek, tehát viszonylag sík, kevésbé tagolt, lapos térszíneken fordulnak elő. Számos helyen éppen a korábban szétterült lávalepények töltik ki, csökkentik, vagy tüntetik el a felszín egyenetlenségeit.

Mindez együtt, tehát a bazaltos láva folyékonysága, idegen anyagokban (szórt törmelék) és mélyről jött félkész kristályokban való szegénysége, vagyis egyneműsége, kiömlésének viszonylagos egyenletessége, szétterülése, hűlésének viszonylag gyors és egészét csaknem egyidejűleg érintő lejátszódása, a lávaár fekü-felszínének kismértékű tagoltsága olyan egységes zsugorodási-elválási föltételeket teremthet, amilyenek más lávák esetében lényegesen, mondhatni nagyságrendekkel ritkábban állhatnak elő.

A Föld nevezetesebb oszlopos-sokszöges láva alakzatai:

A Kárpát-medencén kívül: Bazaltok: Giant's Causeway (Antrim-fsz,. É-Írország), Fingal-bg. (Staffa-sz. Nagy-Britannia), Hell (pokol) Canyon (Columbia folyó, USA), Devil's Postpile (Sierra Nevada, Kalifornia), Hljodaklettar, Skaftafell (Izland), Isole de Ciclopi (Dél-Olaszország), Coupe d'Ayzac (Vivarais, Franciaország). Fanolitok: Roche Tuilięre (Zsindely-szikla, Massif Central, Franciaország), Devil's Tower (Wyoming, USA)

A Kárpát-medencében: Bazaltok: Badacsony, Szent György-h., Hegyes-tű (Balaton-felvidék), Somos-kő, Salgó-vár, Terbeléd (Trebelovce, Felvidék), Detonata (Verespatak, Rosia-Montana), Alsórákos (Racosul de Jos, Erdély). Andezitek: béri Nagy-hegy, Szandavár, Berzeli-h. (Cserhát), Szitnya (Selmeci-hegység). Riolitok, riolitzsarátnokkövek (ignimbritek): Kis-Pálca-h. (Erdőhorváti, Tokaji-hg.) Felső-szoros, (Cserépváralja, Bükkalja)

 

Felhasznált irodalom:
Hevesi Attila: A kiömlési kőzetek sokszöges-hatszöges alakzatairól (1991, kézirat)

Vissza a főoldalra