In English : In english
Hem
Toolbox
IDEON
>Forskningsbyn
IDEON
>Center Service
IDEON
>Företag
IDEON
>Fastighetsbolag
IDEON
>Innovation
IDEON
>IBC
IDEON
>Avtal
IDEON
>Utbildningar
 
IDEON Forskningsbyn
ALLT DU BEHÖVER ÄR EN GOD IDÉ

Konkret är Ideon en forskningsby nära knuten till Lunds tekniska högskola. Här skapas möjlighet för unga utvecklingsföretag inom bland annat IT, bioteknik och högteknologi att växa sig starka och bli redo att möta marknaden.

Vi beskriver helst Ideon som en mötesplats, eftersom det är just mötet som är det centrala i Ideon. Det unika mötet mellan människor och idéer, som återkommande föder innovation, utveckling och framgång.

Som mötesplats är Ideon väl genomtänkt, och unik i sitt slag. Den luftiga och ljusa arkitekturen sätter människan i första rummet och ger den fria tanken högt i tak. Spontana och kreativa möten får gott om utrymme bland annat genom en bra konferensanläggning och ett stort antal mötesrum. Som Ideonföretag får du även tillgång till en färdig infrastruktur med bland annat snabba digitala nätverk och professionell receptions- och telefoniservice.

Möten möjliggörs inte enbart genom fysiska förutsättningar. Ideon erbjuder därför även ett brett kontaktnät av mentorer som bidrar med viktig kompetens i olika utvecklingsskeden. Det kan röra sig om finansiering, affärsutveckling, marknadsföring eller juridiska frågor.

Ideon är den idealiska platsen för dig och ditt företag. En plats där människor förbättrar och förfinar sina egna och varandras idéer. En plats där tankar och visioner får liv. En smältdegel av kunskap, vilja och framgång. Här finns förutsättningarna för din idé att se dagens ljus, att ta sina första andetag och sina första steg. Allt du behöver göra är att presentera din idé för oss. Vi hjälper dig att förverkliga den.

Om du har frågor om Ideon är du välkommen att höra av dig på tfn 046-286 85 00 eller via info@ideon.se

Ideon är en av trettio forsknings- och teknikparker i Sverige, samtliga organiserade i Swedepark. Swedepark har som uppgift att utveckla parkerna och ta tillvara deras intresse.

Kunskapsflödet

Kunskapsflödet ur Ideons broschyr "Tio element"