שדולת הנשים בישראל - מובילות שינוי חברתי

בריאות ופוריות - הפסקות הריון חוקיות בישראל

 

הנתונים על הפסקות הריון מתייחסים רק להפלות חוקיות. על פי "חוק עונשין – תשל"ז – 1977 – הפסקות הריון", הפסקת הריון תיעשה בבית חולים מורשה. בקשה להפלה תאושר רק על ידי ועדה ממונה מיוחדת של בית החולים, ובמקרים הבאים: (א) אם גיל האישה ההרה מתחת ל- 17 או מעל ל- 40, או (ב) אם ההריון נובע מיחסים אסורים לפי החוק הפלילי (כגון אונס), או מיחסי עריות, או שלא מנישואין, או (ג) אם הוולד עלול להיות בעל מום גופני או נפשי, או (ד) אם המשך ההריון עלול לסכן את חיי האישה או לגרום לה נזק גופני או נפשי. סעיף חמישי, המכונה "הסעיף החברתי/סוציאלי", שהתיר הפלות על רקע נסיבות אישיות, משפחתיות או חברתיות של האישה ההרה, בוטל על ידי הכנסת בשנת 1980, דבר המקשה על נשים נשואות מתחת לגיל 40 לקבל אישור לביצוע הפלה חוקית.

אם ההפלה מתבצעת מסיבות בריאותיות, או אם מדובר בנערה מתחת לגיל 17 (קטינה) שהרתה, מכסות בדרך כלל כל קופות החולים, למעט אחת, את עלות ההפלה. הפלות בעקבות אונס או גילוי עריות ממומנות על ידי הממשלה באמצעות שירותי הרווחה (מאז 1992 ניתנים החזרים על מלוא העלות). במקרים אחרים, האישה ההרה נושאת בהוצאות הניתוח והאשפוז, בסכומים של 400$-600$. בקשות המקבלות אישור בגין סעיפים ג' ו-ד' חייבות להיות מגובות באישורים רפואיים, ובקשות המאושרות בגין הריונות כתוצאה מיחסים אסורים לפי החוק הפלילי, חייבות באישורים מרשויות הרווחה ו/או מן המשטרה. ביצוע הפלה חוקית הוא, אם כן, תהליך יקר, הכרוך בבירוקרטיה סבוכה, ובפגיעה בפרטיותה של האישה.

העובדה שחוק ההפלות מגדיר קטינה כמי שטרם מלאו לה 17 שנים מהווה בעיה קשה, שכן השנה שבין גיל 17 לגיל 18 – גיל האחריות החוקית והגיוס לצבא – לא מכוסה על ידי החוק. הפלות המתבצעות בנערות בגיל זה, שבאופן פרדוקסאלי הוא גם גיל תקופת ההתבגרות המאופיין בפעילות מינית רבה, לא ממומנות על ידי קופות החולים.

אף על פי שניתן לבצע הפלות חוקיות בנסיבות שתוארו לעיל, נשים מעדיפות לעתים קרובות לעבור הפלות באופן פרטי (לא חוקי). לא כל הנשים עומדות בקריטריונים לביצוע הפלה חוקית, ואף רבות מן הנשים העומדות בקריטריונים מעדיפות להימנע מלעמוד בפני ועדה, ואחרות מעדיפות שלא להתאשפז. למרות החיסיון שמטיל החוק על הליכי אישור ההפלה וביצועה, יש נשים החוששות מפני חשיפה. הביקוש המוגבר להפלות חוקיות שהיה צפוי בעקבות העלייה ההמונית מברה"מ לשעבר בתחילת שנות התשעים, לא בא לידי ביטוי בשיעורי ההפלות החוקיות, שנשארו יציבים מאז 1992. שילוב של מספר גורמים אפשריים הוצע כהסבר לכך: ירידה בשיעורי ההפלות בקרב ישראליות ותיקות, אשר "מאזנת" את שיעור ההפלות הגבוה בקרב עולות חדשות מברה"מ לשעבר; עלייה בשימוש באמצעי מניעה אפקטיביים בקרב עולות; וביצוע הפלות פרטיות באוכלוסייה זו. מחקרים באוכלוסיית העולות מברה"מ לשעבר מצביעים על כך, שההפלה עודנה בשימוש נרחב כאמצעי להגבלת הפריון, וכן שאוכלוסיית העולות עושה שימוש הן בהפלות בבית חולים והן בהפלות פרטיות יותר מאשר האוכלוסייה הכללית.

הדפסה הדפסה
שדולת הנשים בישראלD

המטרפי אלינו

Design: Tween-id
Programming: Come2Us